Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o...

Novinky

24-11-2015

Projekt Transparense odprezentovaný na European Utility Week 2015

Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletnú prezentáciu s názvom "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and standardisation" si môžete stiahnuť tu. Po prezentácii nasledovala panelová diskusia, do ktorej pani Szomolányiová prispela skúsenosťami získanými z projektu Transparense.

 

15-10-2015

Finálna brožúra

Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets.

Brožúra obsahuje zhrnutie výsledkov projektu, informácie o európskom Etickom kódexe pre EPC aj o poslednom vývoji na trhu.

 

06-10-2015

Video o Etickom kódexe

Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť.

Video je po anglicky so slovenskými titulkami.

Pozrieť si ho môžete tu: https://youtu.be/xklXEYZy8iI.


02-09-2015

Nové výsledky prieskumu 2015

Do existujúcich databáz o EPC trhoch, ktoré sú prístupné na web stránke, boli pridané nové údaje:

Údaje sú čerpané z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2015 a na ktorom sa zúčastnili najrelevantnejšie európske spoločnosti poskytujúce energetické služby, aj facilitátori EPC trhu. Spolu sa na prieskume zúčastnilo 112 poskytovateľov EPC a facilitátorov z 20 krajín Európy, vrátane najväčších poskytovateľov EPC. Dotazník prieskumu bol dostupný on-line.
Nový prieskum nadväzuje na predchádzajúci prieskum z roku 2013, ktorého cieľom bolo získanie informácií o EPC trhu v Európe. Prieskum pokrýva štyri kľúčové oblasti: existujúce ESCO spoločnosti a národný trh EPC, EPC modely, modely financovania a politické iniciatívy.
Vďaka tomu, že prieskum bol navrhnutý rovnako, ako ten predchádzajúci, bolo možné porovnať výsledky z rokov 2013 a 2015. Pripravuje sa zhrnutie nových výsledkov a prehľad vývoja od predchádzajúceho prieskumu, ktoré budú čoskoro zverejnené.

 

02-09-2015

EFIEES a eu.esco sa stali administrátormi kódexu

Európska federácia inteligentných služieb pre energetickú efektívnosť (EFIEES) a Európska asociácia spoločností poskytujúcich energetické služby (eu.esco) sa k 1. septembru 2015 stali oficiálnymi administrátormi európskeho Etického kódexu správania pre Energy Performance Contracting (EPC).
Európsky Etický kódex pre EPC bol vytvorený v rámci projektu Transparense1 spolufinancovaného z programu EÚ Inteligentná energia pre Európu. Etický kódex pre EPC je dobrovoľný záväzok, v ktorom sú definované základné hodnoty a princípy dôležité pre úspešnú prípravu a realizáciu projektov EPC v rámci európskych krajín.
Etický kódex pre EPC už má významný počet signatárov v celej Európe2, ktorí ho zavádzajú do praxe. Bol úspešne použitý pri predstavovaní konceptu EPC klientom a je vnínamý ako jedinečná marketingová stratégia.

"Hlavnou úlohou európskeho Etického kódexu pre EPC je vniesť dôveru na trh EPC v EÚ s prihliadnutím na jeho rozmanitosť v jednotlivých členských štátoch," hovorí Valérie Plainemaison, generálna tajomníčka Európskej federácie inteligentných služieb pre energetickú efektívnosť ( EFIEES).

"Je to pozitívny signál smerom k trhu a pružný základ pre dlhodobý rozvoj podnikateľského prostredia," hovorí Volker Dragon, predseda Európskej asociácie spoločností poskytujúcich energetické služby (eu.esco).

Ako osvedčený model energetických služieb, EPC ponúka možnosť významne prispieť k naplneniu cieľov EÚ v znižovaní spotreby energie a emisií CO2.

Poznámky:
Európska federácia inteligentných služieb pre energetickú efektívnosť (EFIEES) reprezentuje súkromné spoločnosti (Energy Efficiency Services Companies, EESCs), ktoré poskytujú koncovým klientom službu kompletného energetického manažmentu. Web stránka: www.efiees.eu

Európska asociácia spoločností poskytujúcich energetické služby (eu.esco) bola založená v roku 2009 Európskou asociáciou pre automatizáciu a kontrolu (eu.bac). Web stránka: www.euesco.org

Viac informácií k dispozícii na:
EFIEES: Katarzyna Wardal | +32 2 230 65 50 | katarzyna.wardal@efiees.eu

eu.esco: Andrei Litiu | +32 2 706 82 02 | andrei.litiu@eubac.org

1 Etický kódex pre EPC je k dispozícii na web stránke projektu Transparense: www.transparense.eu

2 Doposiaľ má 161 signatárov z Európy: 118 poskytovateľov EPC, 12 asociácií poskytovateľov EPC a 31 iných organizácií pôsobiacich na EPC trhu.

22-05-2015

Konferencia Energetický manažment 2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Energetický manažment 2015, ktorá sa uskutoční 9.-10. júna 2015 v Hoteli Termál Vyhne.

Konferencia bude obsahovať 5 sekcií, zameraných na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, manažmentu prevádzky projektov, garantované energetické služby, manažment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.

Pozvánku na odborný seminár si môžete stiahnuť tu.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky: prihláška na konferenciu a jej zaslaním e-mailom: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu:
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, najneskôr do 1.6.2015.

13-05-2015

Konferencia Transparense 2015

Projekt Transparense organizuje panel „Rozvoj EPC trhov v celej Európe - zvyšovanie kvality a dôvery" na konferencii o Stratégiách rozvoja v rámci Týždňa udržateľného energetického vývoja v EÚ 2015, ktorý sa bude konať 18. júna od 16:00 do 17:30 v Bruseli.

Zasadnutie sa koná v budove Výboru regiónov Jacques Delors na 5. poschodí. Pre registráciu si najprv vytvorte účet na web stránke EUSEW a potom sa zaregistrujte tu. Počet miest je obmedzený.

Podujatie je organizované v spolupráci s EESI2020, ICP Europe projects a s dvoma európskymi združeniami poskytovateľov energetických služieb: EFIEES a eu.ESCO.

Cieľom zasadnutia je predstaviť dôvody, prečo bola využitá len časť odhadovaného potenciálu modelu EPC (Energy Performance Contracting) a čo je potrebné urobiť na využitie tohto potenciálu takým spôsobom, aby významne prispel k plneniu ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2020. Cieľové skupiny sú európski a národní tvorcovia politík, poskytovatelia EPC a ich združenia, sprostredkovatelia EPC a odborníci. Tvorcovia politík taktiež predstavujú potenciálnych verejných klientov, veľkých spotrebiteľov energie.

Počas prvej hodiny zasadnutia budú prezentované hlavné výsledky európskych projektov zameraných na vývoj EPC trhu: Transparense, EESI2020 a ICP Europe. Taktiež odznejú skúsenosti dvoch európskych združení poskytovateľov energetických služieb. Moderovať bude Jaroslav Maroušek, riaditeľ správnej rady SEVEn, Strediska energetickej efektívnosti, ktorý využil svoje 20-ročné skúsenosti s podporou českého EPC trhu na vytvorenie niekoľkých EPC trhov vo východnej a strednej Európe. Na konci zasadnutia je naplánovaná diskusia, ktorej cieľom bude navrhnúť najlepšie riešenia v prospech EPC trhu.
Konferencia sa bude konať 16.-18. júna 2015 na dvoch miestach v Bruseli: v budove Charlemagne Európskej komisie a v budove Výboru Jacques Delors. Program konferencie je k dispozícii tu.

11-05-2015

Prezentácia projektu Transparense v Bruseli

Európsky Etický kódex pre EPC a ďalšie hlavné výsledky z projektu Transparense boli prezentované na Verejnom seminári o inovatívnom financovaní energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov, ktorá sa konala 28. apríla 2015 v Bruseli a bola organizovaná EASME - Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre malé a stredné podniky. Prezentácie si môžete pozrieť tu.

Zvyšovanie investícií do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov je hlavnou úlohou na splnenie cieľov v oblasti energetiky a klímy, ktoré si stanovila Európska únia do roku 2030. Nedostatok verejných zdrojov si vyžaduje nové prístupy k investíciám. Miestne a regionálne orgány hrajú kľúčovú úlohu pri mobilizácii zainteresovaných strán, rozvoji projektov a vytvorení obchodných podmienok pre prilákanie súkromných investorov.

Tento posun smerom k inovačným metódam financovania je podporovaný nástrojmi EÚ Projektu rozvojovej pomoci (PDA), ako napr. financovanie PDA z Intelligent Energy Europe ELENA. Má poskytnúť investície v hodnote až 4 miliardy EUR, ktoré majú smerovať do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, so zameraním na existujúce verejné a súkromné budovy, pouličné osvetlenie, centrálne vykurovanie a mestskú dopravu. Väčšina PDA projektov vyvíja inovatívne riešenia pre udržateľné financovanie investícií prostredníctvom súkromného kapitálu.

Workshop bol  zameraný na inovatívne metódy financovania pre prevádzkové riešenia implementované miestnymi a regionálnymi orgánmi, rovnako ako aj na úspechy prebiehajúcich projektov.


26-04-2015

33 nových signatárov v Holandsku

31. marca podpísalo európsky Etický kódex pre Energy Performance Contracting 33 nových signatárov. Etický kódex predstavuje súbor pokynov, hodnôt a princípov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu EPC projektov v Európe. Etický etický kódex bol vyvinutý v rámci projektu IEE "Transparense", na ktorom spolupracovalo 20 partnerov z rôznych krajín EÚ. Za Holandsko sa projektu zúčastnilo ECN.

„ECN predstavila Kódex v Holandsku a spolupracuje s ESCoNetwerk.nl, aby sa čo najviac spoločností mohlo pripojiť ku Kódexu. Skutočnosť, že tak veľa nových firiem podporilo Kódex je dobrou správou pre klientov poskytovateľov EPC. Klienti získali lepšie pochopenie toho, čo môžu očakávať a požadovať od poskytovateľov EPC," hovorí Marijke Menkveld, senior konzultantka v ECN.
Spoločnosti, ktoré podpísali Etický kódex sú uznávanými účastníkmi ESCO odvetvia, ako napr.: Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox a za realitný a finančný sektor napr.CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel a ASN Bank.

EPC je relatívne nový a šikovný spôsob, ako dosiahnuť energetické úspory v nehnuteľnostiach. Zmluvy obsahujú garanciu úspor energie počas niekoľkých rokov. Klient a dodávateľ (ESCO spoločnosť) dospejú k dohode o udržateľnosti (opatrenia, záruky, náhrady, apod.). ESCO spoločnosti zostávajú do projektu zapojené na dlhšiu dobu, investície sa im vrátiaz realizovaných úspor energie. Týmto spôsobom ESCO spoločnosti umožnia klientovi zamerať sa na svoju hlavnú činnosť.
Zmluvy o EPC vyžadujú netradičné vzťahy medzi dodávateľom a klientom, pretože dlhodobá partnerská spolupráca si vyžaduje odlišné správanie a nový spôsob uvažovania. Preto bol vyvinutý európsky Etický kódex pre EPC. Poskytovatelia EPC, ktorí sú signatármi Etického kódexu sú odhodlaný realizovať EPC projekty v súlade so zásadami s jeho zásadami.

Tlačová správa je k dispozícii na stiahnutie tu.

04-04-2015

Európska cena pre energetické služby 2015

Považujete sa za inovatívneho a kvalifikovaného poskytovateľa alebo propagátora energetických služieb?

Implementovali ste úspešný a priekopnícky projekt, ktorý patrí do udržateľnej energetiky?

Európska cena pre energetické služby vyzýva na podanie nominácií v kategóriách:

  • Najlepší propagátor energetických služieb v Európe
  • Najlepší poskytovateľ energetických služieb v Európe
  • Najlepší projekt energetických služieb v Európe

Prihlášku a potrebné dokumenty nájdete na:
http://eesi2020.eu/news-events/eesa/

Prihlásiť sa môžete do 29. júna 2015.

Výhercov vyberie medzinárodná porota, zložená z expertov. Prestížne udeľovanie cien sa uskutoční v októbri 2015 v Bruseli. Európska cena pre energetické služby je organizovaná Berlínskou energetickou agentúrou v kontexte projektu EESI 2020, ktorý je podporovaný Európskou komisiou z programu IEE.

 

12-09-2014

Bol zverejnený Európsky etický kódex

Európsky Etický kódex pre Energy Performance Contracting bol dokončený a je k dispozícii na stránke projektu Transparense!

Európsky Etický kódex pre Energy Performance Contracting definuje základné hodnoty a princípy považované za základ úspešnej prípravy a implementácie EPC projektov v európskych krajinách.

Etický kódex pre EPC bol vytvorený v rámci projektu Transparense (podporeného programom Intelligent Energy Europe) v spolupráci s poskytovateľmi EPC, klientmi a európskymi ESCO asociáciami. Dve organizácie reprezentujúce ESCO spoločnosti na európskej úrovni - European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) a EuropeanFederation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) súhlasia s Európskym etickým kódexom pre EPC a podporujú jeho využívanie pri implementácii EPC projektov.

20-08-2014

Nová správa o európskom trhu ESCO

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie analyzuje a skúma aktivity a vývoj ESCO spoločností ako súčasť Vedecko-techníckého referenčného systému o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnosti konečného využitia energie s cieľom poskytovať presné informácie pre tvorcov politík, expertov a ostatné zainteresované skupiny. Najnovšia správa o ESCO trhu v členských štátoch EÚ a susediacich krajinách mapujúca trhovú situáciu v roku 2013 je práve k dispozícii.

Správa konštatuje, že podľa aktuálnych prognóz, ciele pre rok 2020 v oblasti energetickej efektívnosti by mali byť dosiahnuté. Eúrópska komisia preto neplánuje návrh nových opatrení, ale vyzýva členské štáty k zvýšeniu úsilia o dosiahnutie spoločných cieľov v roku 2020. Komisi podporí toto úsilie vhodným poradenstvom a rozširovaním informácií o najlepších riešeniach s cieľom zabezpečiť plné využitie dostupných fondov únie.

Kompletná správa je k dispozícii  TU.

01-01-2014

European conference ESCO Europe 2014

Transparense project will be presented at the European conference ESCO Europe 2014 that will take place in January 22-23 in Barcelona.

ESCO Europe 2014 will bring together Europe's ESCOs to discuss EPC business models and results at Europe's largest conference dedicated to energy performance contracting. Initial results from the Transparense project will be presented by Jana Szomolányiová and Vladimír Sochor, SEVEn. For more information about the conference, please visit www.esco-europe.com/programme.

 

20-12-2013

Bariéry pre EPC

Prečítajte si národný report o bariérach a faktoroch úspešnosti pre EPC. Nájdete ho v sekcii Publikácie.

20-12-2013

1. Newsletter

K dispozícii je prvý slovenský Newsletter projektu Transparense. Nájdete ho v sekcii Novinky/Newsletter.

27-09-2013

Spustenie stránky

Stránka bola spustená do prevádzky a je pripravená na editovanie obsahu.