Новини

24-11-2015

Европейска седмица на компаниите в областта на комуналните услуги

Проектът Transparense бе представен в рамките на Европейската седмица на компаниите в областта на комуналните услуги, която се проведе на 4 ноември 2015 г. във Виена. Доклад на тема "Европейски пазари на договори с гарантиран резултат и Професионален кодекс като първа крачка към хармонизацията и стандартизацията" бе изнесен от координатора на проекта, Jana Szomolanyiova, който е достъпен на следния линк. Тя взе участие и в панелната дискусия на тема "Сложност на договорите, как да се постигне стандартизиране?" като сподели натрупания по време на проекта опит.

 

15-10-2015

Публикувана е брошура с резултатите от проекта Transparense

Брошурата с резултатите от проекта Transparense вече е готова и публикувана на следния линк: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets . От нея ще научите за Европейския кодекс за ДГР и последните новини за пазара на този вид услуги.

Брошурата се публикува само на английски език.

07-10-2015

Вижте нашето видео за Професионалния кодекс за ДГР

Видеото, посветено на Професионалния кодекс за ДГР вече е готово. Вижте го, за да научите каква е ползата от Кодекса за Вашия бизнес, как той работи и по какъв начин може да се присъедините към него.

 

 

02-10-2015

Семинар в Пловдив, 30.09.2015 г.

На 30 септември 2015 г. в гр. Пловдив се състоя вторият семинар, посветен на Договорите с гарантиран резултат (ДГР) в рамките на проект Transparense, организиран от ЧИЕЦ. Той бе част от Дните на зелената енергия, които се провеждат ежегодно в рамките на Международния пловдивски технически панаир.

На събитието присъстваха представители на общини, доставчици по ДГР, енергийни агенции, държавни институции (Министерство на енергетиката).

Участниците бяха запознати с Европейския професионален кодекс за ДГР, както и изпълнявани в страната проекти с договори с гарантиран резултат и енергийна ефективност в сградния фонд.

Публикуваме презентациите от семинара, които считаме, че биха представлявали интерес.

Европейски професионален кодекс за ДГР

Договори с гарантиран резултат в публичния сектор

Опитът на Веолия в предоставянето на енергийно-ефективни услуги в сгради и промишлени системи

Енергийната ефективност в сградите, обект на ДГР

21-09-2015

Семинар в Кюстендил, 18.09.2015 г.

На 18 септември 2015 г. в гр. Кюстендил, ЧИЕЦ съвместно с Европейския институт по труда организираха семинар, на който бяха представени проектите Transparense и EESI 2020.

Кратък отчет на събитието

02-09-2015

Нови резултати от проучването на пазара на ДГР

Базите с данни за пазара на ДГР бяха допълнени с нови данни, които може да бъдат намерени в следните раздели на интернет страницата на проекта:

Данните са получени в резултат от ново проучване, направено през 2015 г. сред компаниите за енергийни услуги и посредниците на пазара на ДГР в европейските страни. В него взеха участие общо 112 доставчици по ДГР и посредници от 20 държави от цяла Европа, сред които и най-големите доставчици по ДГР. Проучването се проведе онлайн, което максимално улесни процеса на неговото разпространение.

Тази анкета е продължение на проучването, направено през 2013 г., имащо за цел да се получи информация за пазара на ДГР в Европейския съюз. Тя отново включва четири основни области: съществуващи ЕСКО компании и национален пазар на ДГР, модели на ДГР, финансови модели и политики.

Еднаквият дизайн на двете анкети позволи лесно да се направи сравнение между отговорите от 2013 и 2015 г. Новите данни са обработени и обобщение на развитието на пазара през тези две години предстои да бъде публикувано съвсем скоро.

02-09-2015

EFIEES и eu.esco администрират Европейския професионален кодекс за ДГР

Европейската федерация за интелигентни енергийноефективни услуги (EFIEES) и Европейската асоциация на компаниите за енергийни услуги (eu.esco) са официални съадминистратори на Европейския професионален кодекс за договори с гарантиран резултат (ДГР), считано от 1 септември 2015 г.

Европейският професионален кодекс за ДГР бе разработен в рамките на проекта Transparense, съфинансиран от програма "Интелигентна енергия - Европа" на Европейския съюз. Кодексът представлява доброволен ангажимент, който определя основните ценности и принципи за успешната подготовка и изпълнение на проекти, свързани с ДГР в европейските държави.

Професионалният кодекс за ДГР вече е подписан от огромен брой компании от цяла Европа и се прилага в практиката. Той бе успешно използван за представяне на концепцията за ДГР пред клиентите и бе оценен като уникално търговско предложение.

"Главната роля на Европейския професионален кодекс за ДГР е да изгради доверие в пазара на ДГР в Европейския съюз, вземайки под внимание особеностите му в отделните държави членки", казва Валери Пленмезон, Генерален секретар на Европейската федерация за интелигентни енергийно-ефективни услуги (EFIEES).

"Той (Кодексът) е положителен знак за пазара и гъвкава основа за дългосрочно развитие на бизнеса", казва Волкер Драгон, Председател на Европейската асоциация на компаниите за енергийни услуги (eu.esco).

Като доказан модел за енергийна услуга, ДГР имат възможност да допринесат значително за постигането на целите на ЕС по отношение на въглеродните емисии и енергията.

 

Бележки за редакторите:

Европейската федерация за интелигентни енергийно-ефективни услуги (EFIEES) представлява частни компании (компании за енергийно-ефективни услуги), предоставящи на крайните клиенти цялостна услуга в областта на управлението на енергопотреблението. Интернет страница: www.efiees.eu

Европейската асоциация на компаниите за енергийни услуги (eu.esco) е основана през 2009 г. от Европейската асоциация по сградна автоматизация и контрол (eu.bac). Интернет страница: www.euesco.org

За повече информация се свържате с:

EFIEES: Katarzyna Wardal | +32 2 230 65 50 | katarzyna.wardal@efiees.eu

eu.esco: Andrei Litiu | +32 2 706 82 02 | andrei.litiu@eubac.org

Европейският професионален кодекс за ДГР е публикуван на страницата на проекта Transparense.

Към настоящия момент, 161 компании са се присъединили към Кодекса, от тях 118 доставчици по ДГР, 12 сдружения на доставчици по ДГР и 31 други фирми, участващи в пазара на ДГР.

11-05-2015

Представяне на проекта Transparense в Брюксел

Европейският кодекс за ДГР и другите най-важни резултати от проекта Transparense бяха представени на публичен семинар, посветен на иновативното финансиране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, който бе организиран от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия на 28 април 2015 г. в Брюксел. Презентацията може да се види тук.

Мащабните инвестиции в сектора на енергийната ефективност и ВЕИ са едно от сериозните предизвикателства пред целите на ЕС в областта на енергетиката и климата до 2030 г. Липсата на публични средства изисква нов подход към инвестирането. Местните и регионалните власти имат водеща роля за мобилизарането на заинетресованите страни, разработването на проекти и създаването на бизнес казуси за привличане на частни инвестиции.

Този преход към иновативни финансови решения се подкрепя от програмите на ЕС за техническа помощ за разработване на проекти, като ELENA, Интелигентна енергия - Европа и др. Те предвиждат до 4 млрд. евро инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия, насочени към съществуващия обществен и частен сграден фонд, уличното осветление, централното топлоснабдяване и чистия градски транспорт. Повечето проекти търсят иновативни подходи за финансиране на инвестиции чрез частни капитали по устойчив начин.

Семинарът бе фокусиран върху оперативните решения, прилагани от местните и регионалните власти при разработването на потоци от инвестиции, както и върху постиженията на текущите проекти, посветени на иновативното финансиране.

26-04-2015

33 нови компании подписаха Кодекса

На 31 март 2015 г. 33 компании подписаха Европейския кодекс за договорите с гарантиран резултат, представляващ набор от насоки, ценности и принципи, необходими за успешното изпълнение на проекти в областта на ДГР в Европа. Кодексът бе разработен от партньорите в проекта "Transparense", съфинансиран от Програма "Интелигентна енергия - Европа" на ЕС. Холандия е представена от ECN.

 

"ECN въведе Кодекса в Холандия и стартира сътрудничество с ESCoNetwerk.nl с цел да се привлекат колкото е възможно повече компании, които да го подпишат и приложат в практиката си. Фактът, че толкова много нови компании откликнаха, е изключително добра новина за клиентите и за доставчиците по ДГР. Те сега знаят по-добре какво да очакват и изискват от доставчиците на услуги", казва Marijke Menkveld, старши консултант в ECN.


Компаниите, които подписаха Професионалния кодекс, са известни в средите на ЕСКО индустрията. Сред тях са Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox, както и представители на сектора на недвижимите имоти и финансовите услуги - CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel и ASN Bank.

 

ДГР е сравнително нов и интелигентен начин за постигане на енергийни спестявания в сектора на недвижимите имоти. Договорите включват задължение за гарантирани енергийни спестявания за срок от няколко години. Клиентът и доставчикът (компанията за енергийни услуги) се договарят за устойчивост (мерки, гаранции, възстановяване на финансови средства и пр.). Участието на ЕСКО компанията в проекта е по-дълго и тя възстановява вложените от нея инвестиции чрез постигнатите енергийни икономии. По този начин ЕСКО компанията помага на клиента да се съсредоточи върху основната си дейност.


Договорите с гарантиран резултат изискват нетрадиционна връзка между доставчика и клиента, тъй като дългосрочното партньорство предполага различно поведение и ново мислене. Това бе причината да се разработи Европейски кодекс за договори с гарантиран резултат. Доставчиците по ДГР, подписали Кодекса, се задължават да изпълняват договорите с гарантиран резултат в съответствие с неговите принципи.

09-12-2014

Съобщение за пресата: Професионален кодекс за прозрачност на европейските пазари на енергийни услуги

Европейският кодекс за договори с гарантиран резултат (ДГР) е създаден с цел да подкрепи висококачествените енергийни услуги в областта на ДГР и прозрачността на европейските пазари на енергийни услуги. Професионалният кодекс, разработен в рамките на проект Transparense, финансиран от Програма „Интелигентна енергия – Европа”, определя главните ценности и принципи за успешната подготовка и изпълнение на проекти, свързани с ДГР.

Договорите с гарантиран резултат (ДГР) могат сериозно да допринесат за спестяването на енергия, използвайки принципа на възвръщането на инвестициите директно от спестените разходи за енергия. ДГР позволяват на собствениците на сгради да подобрят неефективните им характеристики, тъй като компаниите за енергийни услуги (ЕСКО) поемат техническия риск и гарантират спестяванията. Един типичен проект, свързан с ДГР включва следните елементи: Цялостна услуга – ЕСКО компанията предоставя всички необходими услуги по проектирането и изпълнението на цялостно енергоспестяващо решение за собственост на клиента, от първоначално обследване до дългосрочно измерване и верифициране на спестяванията. Комплексни мерки - ЕСКО компанията съставя пълен индивидуален пакет от мерки, които да отговорят на нуждите на дадения обект. Гаранция на спестяванията - ЕСКО компанията дава гаранция, че осъществените в резултат на проекта икономии ще бъдат достатъчни за възстановяването на разходите по финансирането на проекта за целия срок на проекта.

Проучване по проект Transparense показа, че пазарите на услуги в сферата на енергийната ефективност в Европа са непрозрачни и клиентите не са запознати с ДГР и с потенциала им за осъществяване на енергийни икономии.

„Очакваме, че Професионалният кодекс ефективно ще се справи с проблема, свързан с липсата на прозрачност на пазара и ще повиши разбирането, популярността и качеството на ДГР”, казва Jana Szomolányiová, координатор на проекта Transparense.

Кодексът бе разработен в тясно сътрудничество с европейските ЕСКО асоциации, доставчиците по ДГР и клиентите им и определя основните ценности (като ефективност, професионализъм и прозрачност) и принципи, които се считат за основополагащи за успешната подготовка и изпълнение на проекти в областта на ДГР.

„Професионалният кодекс отразява ценностите и принципите, които нашите членове считат за основни при разработването на пазари на висококачествени енергийни услуги в Европа”, казва Valérie Plainemaison, Генерален директор на Европейската федерация на интелигентните енергийно-ефективни услуги.

Кодексът ще служи като хармонизиран европейски стандарт за качество на проектите, свързани с ДГР и ще повиши информираността на потенциалните клиенти и тяхното разбиране относно този тип услуги.

Доставчиците по ДГР, които подпишат Професионалния кодекс, се задължават да изпълняват проекти, свързани с ДГР, в съответствие с Кодекса. Той е доброволно споразумение, без юридическа стойност.

Европейския професионален кодекс за ДГР ще намерите на интернет страницата на проекта: http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/epc-code-of-conduct, както и на страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие http://www.seea.government.bg/bg/dogovori-s-garantiran-rezultat

03-09-2014

Второ обучение на Transparense в България

Вторият семинар - обучение в областта на договорите с гарантиран резултат ще се проведе на 12 септември 2014 г. в Хотел "Света София", гр. София. Той е насочен към представители на общинските власти.

Дневен ред

20-08-2014

Излезе докладът за европейския пазар на ЕСКО

Генерална дирекция „Съвместен изследователски център” на Европейската комисия анализира и изследва дейностите и развитието на ЕСКО услугите като част от проекта „Научно-техническа справочна система за възобновяема енергия и енергийна ефективност при крайното потребление”, чиято цел е да предостави надеждна информация на отговорниците по политиките, експертите и другите заинтересовани страни. Вече е готов най-новият доклад за пазара на ЕСКО в страните-членки на ЕС и съседните на тях страни, отразяващ състоянието на пазара през 2013 г.

Едно от заключенията на доклада е, че сегашните прогнози относно целите в областта на енергийната ефективност в периода до 2020 г. са на път да бъдат постигнати. Комисията не възнамерява да предложи нови мерки, но призовава страните-членки да увеличат усилията си, така че да се гарантира колективното постигане на целта за 2020 г. От своя страна Комисията ще допълни тези усилия с предоставяне на подходящи насоки и разпространение на най-добри практики, така че напълно да се усвоят наличните фондове на Съюза.

Съобщението на Комисията относно рамката за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. определя ниво на енергийните икономии в размер на 25% като част от стратегията за постигане на целта за 40%-ово намаление на емисиите на парникови газове. С оглед нарасналата значимост на укрепването на енергийната сигурност на ЕС и намаляването на зависимостта от внос на ресурси в Съюза, Комисията счита за целесъобразно да предложи по-висока цел от 30%. Това би увеличило годишните разходи с 20 млрд.евро, но в същото време ще продължи да носи осезаеми ползи по отношение на икономиката и енергийната независимост.

Пълният доклад може да бъде намерен тук.

20-08-2014

Професионален кодекс за ЕСКО: семинар на 28 август в Брюксел: регистрирайте се!

Професионалният кодекс за ДГР определя набор от основни ценности, които следва да се спазват от ЕСКО компаниите при подготовката и изпълнението на проекти в областта на ДГР. Кодексът представлява категорично заявление и знак за качество за ЕСКО компаниите, които са го подписали и го прилагат.

Agoria Green Building Platform организира на 28 август 2014 г. семинар в Брюксел, на който официално ще бъде представен Професионалния кодекс. Тук можете да видите програмата на френски език, или тук на холандски, както и препратка към онлайн регистрацията за участие.

30-05-2014

Семинар в София, 30.05.2014 г.

На 30 май 2014 г. в София се проведе семинар, посветен на Договорите с гарантиран резултат, организиран съвместно от българските партньори в проектите Transparense и EESI2020.

Акценти на събитието бяха българският пазар на ЕСКО услуги, европейският професионален кодекс за изпълнението на Договори с гарантиран резултат, видовете ДГР, начините за тяхното финансиране и международният опит в областта.

В семинара взеха участие представители на българските общини, ЕСКО и енергийни компании, енергийни агенции.

Отчет на семинара

17-04-2014

ДГР - Обучение

На 29 април 2014 г. в гр. София ще се проведе семинар - обучение, посветен на договорите с гарантиран резултат, предназначен за фирми, имащи интерес в предлагане на ЕСКО услуги и сключване на договори с гарантиран резултат.

Лектори на семинара ще бъдат ст.н.с. Люлин Радулов, Управител на ЧИЕЦ, Димитър Дуков, Изпълнителен директор на ФЕЕВИ, Ангел Николаев, Експерт в ЧИЕЦ.

За повече подробности и заявка за участие, молим да се обръщате Ангел Николаев.

25-03-2014

Спестяване на енергийни разходи без капиталови разходи

Договорите с гарантиран резултат (ДГР) предлагат потенциална възможност за постигане на значителни икономии на енергия чрез улесняване собствениците на сгради във финансирането на подобрения в остарели и неефективни съоръжения. Основният принцип е, че инвестициите в повишаване на енергийната ефективност се финансират директно от спестените енергийни разходи. Докато моделът на ДГР прави тези инвестиции много по-целесъобразни, броят и големината на проектите, свързани с ДГР все още е твърде ограничен.

Европейският проект Transparense, който има за цел да подкрепи развитието на пазара на ДГР установи, че липсата на доверие в индустрията, сложността на концепцията за ДГР, регулаторните пречки и липсата на подкрепа от страна на държавата, са основните причини за това.

Прочетете повече тук.

01-01-2014

Европейска конференция ESCO Europe 2014

Проектът Transparense ще бъде представен по време на европейската конференция ESCO Europe 2014, която ще се проведе на 22-23 януари в Барселона.

ESCO Europe е най-голямото събитие, посветено на сключването на договори с гарантиран резултат в Европа и неговото тазгодишно издание ще събере ЕСКО компаниите от цяла Европа, за да обсъдят бизнес моделите за ДГР и постигнатите резултати. Първоначалните резултати от проекта Transparense ще бъдат представени от Jana Szomolányiová и Vladimír Sochor, SEVEn. За повече информация относно конференцията, посетете www.esco-europe.com/programme.

 

27-09-2013

Стартиране на страницата

Стартира страницата в интернет на проекта Transparense. Очаквайте много полезна информация и новини в областта на ДГР.