Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Publikacijos

Straipsnis „Startavo tarptautinis projektas „Transparense“. (Energetika. 2013. T. 59. Nr. 3. P. vii-viii)

Informacija apie vykdomą tarptautinį projektą „Transparense“. (LEI veiklos apžvalga 2013.)

Straipsnis „Išlaidų už suvartotą energiją taupymas be papildomų investicijų! Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo taikymas - gera galimybė tai pasiekti". (Šiluminė technika. 2014. Nr. 1 (Nr. 58). P. 30)

Straipsnis „Išlaidų už suvartotą energiją taupymas - be papildomų investicijų“. (Energetika. 2014. T. 60. Nr. 1. P. vi)

Straipsnis „Energetinių paslaugų rinkų skaidrumo didinimas ir europinis šių paslaugų teikimo Elgesio Kodeksas“. (Šiluminė technika. 2014. Nr. 4 (61). P. 27)

Straipsnis „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo taikymo pagrindai ir europinis energetinių paslaugų teikimo Elgesio Kodeksas“. (Energetika. 2014. T. 60. Nr. 4. P. i-iv)

Informacija apie vykdomą tarptautinį projektą „Transparense“. (LEI veiklos apžvalga 2014.)

 

 

 

Projekto santrumpa

D2.4 EPC barjerai Lietuvoje

D2.5A Nacionalinės rekomendacijos

D4.8 Elgesio Kodekso ataskaita (EN)

D5.4 WP5. ETPT pilotiniai projektai (EN)

D5.4 WP5. ETPT pilotiniai projektai (LT santrumpa)

D6.3 Naujienlaiškis Nr.1

D6.3 Naujienlaiškis Nr. 2

D6.3 Naujienlaiškis Nr. 3

D6.4 Rinkos planas (LT)

D6.4 Rinkos planas (EN)

D6.4 Projekto lankstinukas

D6.5 Pranešimas spaudai

D6.5 Pranešimas spaudai (2)

D6.7 Straipsnių apie „Transparense“ projektą apžvalga