Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaug...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip...

Naujienos

24-11-2015

Europos Paslaugų savaitė

Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip pirmasis žingsnis į harmonizavimą bei standartizaciją“. Pranešimą pristatė projekto Transparense koordinatorė Jana Szomolanyiova. Pranešimo skaidres galima rasti čia. Ji pristatė projekto rezultatus diskusijose apie tai, kaip pasiekti Kontrakto standartizaciją.

 

14-10-2015

Išleista Transparense projekto brošiūra 2015

Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant projektą, naujausios žinios apie Europinį Elgesio Kodeksą bei energetinių paslaugų rinką.

14-10-2015

Žiūrėkite videofilmą apie Europinį Elgesio Kodeksą!

Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

02-09-2015

EPC rinkos apžvalgos atnaujinti duomenys (2015)

2015 m. buvo atnaujinta EPC rinkos duomenų bazė. Atnaujintus duomenis galima rasti projekto tinklapyje:

Atnaujintus duomenis anglų kalba galima rasti projekto tinklapyje (EPC Market Databases).

Nauji duomenys gauti iš apklausos, vykdytos 2015 metais. Apklausoje dalyvavo 112 pagrindinių Europos energetinių paslaugų teikimo bendrovių, projektų vystytojų ir iniciatorių iš 20-ties Europos šalių.

2015 metais vykdyta apklausa papildė naujais duomenimis 2013 m. paruoštą duomenų bazę.

02-09-2015

EFIEES ir eu.esco administruos Europinį Elgesio Kodeksą

Europos Pažangios Energetikos paslaugų teikimo bendrovių Konfederacija (EFIEES) ir Europos Energetinių Paslaugų Teikimo Kompanijų (ESCO) Asociacija (eu.esco) nuo š. m. rugsėjo 1-mos dienos tapo oficialiais Europinio Elgesio Kodekso administratoriais Europoje.

Europinis Elgesio Kodeksas (angl. EPC Code of Conduct) buvo paruoštas vykdant tarptautinį projektą Transparense (pagal ES Pažangi Energetika Europai programą). Elgesio Kodeksas yra laisvanoriškas susitarimas nustatantis pagrindines vertybes bei principus sėkmingam efektyvios energetikos projektų sukūrimui ir jų įgyvendinimui Europos šalyse.

Šiuo metu Europinį Elgesio Kodeksą yra pasirašę didelis skaičius Signatarų Europoje ir jis yra taikomas praktikoje. Jis yra sėkmingai naudojamas supažindinant potencialius klientus su EPC koncepcija.

„Pagrindinis Europinio Elgesio Kodekso naudojimo tikslas yra didinti energetinių paslaugų teikimo rinkos pasitikėjimą Europoje“ - sakė Valerie Plainemaison, EFIEES Generalinis Sekretorius.

„Tai yra pozityvus žingsnis pirmyn, žiūrint į veslo perspektyvą“ - sakė Volker Dragon, Europos Energetinių Paslaugų Teikimo bendrovių Asociacijos (eu.esco) vadovas.

EPC veiklos modelis yra puiki galimybė pasiekti Europos keliamus tikslus didinant energijos vartojimo efektyvumą bei mažinant klimato kaitą.

Duomenys apie administratorius:

Europos Pažangios Energetikos paslaugų teikimo bendrovių Konfederacija EFIEES (The European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) apjungia privačias bendroves, teikiančias energetines paslaugas (EESCs). Tinklapis: www.efiees.eu

Europos Energetinių Paslaugų teikimo kompanijų asociacija (eu.esco) buvo įkurta 2009 metais. Įkūrėjas - Europos Pastatų Automatizavimo ir Kontrolės Asociacija (eu.bac). Tinklapis: www.euesco.org

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis:

EFIEES: Katarzyna Wardal | +32 2 230 65 50 | katarzyna.wardal@efiees.eu

eu.esco: Andrei Litiu | +32 2 706 82 02 | andrei.litiu@eubac.org

1 Europinį Elgesio Kodeksą galima rasti Transparense projekto tinklapyje: www.transparense.eu

2 Šiuo metu Elgesio Kodeksas turi 161 signatarą Europoje: 118 EPC vykdytojų, 12 EPC vykdytojų asociacijų ir 31 projektų vystytoją, veikiančius energetinių paslaugų rinkoje.

11-05-2015

Transparense pristatytas Briuselyje

Europinis Elgesio Kodeksas bei kiti Transparense projekto pagrindiniai rezultatai buvo pristatyti Briuselyje, seminare skirtame energijos efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo projektų inovatyviam finansavimui. Seminaras įvyko 2015 m. balandžio 28 d. Renginio organizatorius EASME - ES mažų ir vidutinių įmonių vykdančioji Agentūra. Pranešimo skaidres galima rasti čia.

Projektų, skirtų energijos vartojimo efektyvumo didinimui bei atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai, finansavimas yra labai svarbus faktorius siekiant ES numatytų tikslų energetikoje iki 2030 metų. Esamas lėšų trūkumas viešajame sektoriuje reikalauja ieškoti naujų finansavimo šaltinių. Pagrindinė rolė šioje srityje tenka vietinės ir regioninės valdžios institucijoms.

Inovatyvų požiūrį į naujus finansavimo šaltinius remia ES programa ELENA, kuri skiria 4 bilijonus Eurų, ir kurie bus panaudoti energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros projektų finansavimui. Bus remiami projektai, skirti gatvių apšvietimo, centralizuoto šilumos tiekimo sistemų modernizavimui, miesto transporto atnaujinimui.

Pagrindinis dėmesys seminare buvo skirtas inovatyviems sprendimams minėtų projektų finansavimo srityje.


26-04-2015

33 nauji Signatarai

Š. m. kovo 31 d. 33 energetines paslaugas teikiančios Kompanijos pasirašė Europinį Elgesio Kodeksą, skirtą „Sutarčių dėl energijos efektyvumo“ įgyvendinimui, pritardami, kad Kodekse pateiktos vertybės bei principai yra labai svarbūs sėkmingam projektų įgyvendinimui visoje Europoje. Elgesio Kodeksas buvo sukurtas vykdant Europinį projektą „Transparense“ (pagal ES „Pažangi Energetika Europai“ programą). Jo sukūrime dalyvavo atstovai iš 20-ties įvairių Europos šalių. Olandiją atstovavo ECN kompanija.

 

„ECN kartu su ESCoNetwerk.nl kompanija pristatė Kodeksą Olandijoje, kviesdama kitas kompanijas pasirašyti minėtą Kodeksą. Faktas, kad daugelis kompanijų pritarė Kodeksui, yra gera žinia energetinių paslaugų užsakovams (klientams). Užsakovai įgijo galimybę geriau suprasti ko galima tikėtis iš energetinių paslaugų teikėjų“ - sakė ECN vyresnysis konsultantas Marijke Menkveld.

Energetinių paslaugų teikimo kompanijos, kurios pritarė Kodeksui, yra vedančios energetinių paslaugų rinkos dalyvės, pvz.: Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox, taip pat finansų rinkos dalyvės, tokios kaip CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel ir ASN Bankas.

EPC yra palyginus naujas ir geras kelias siekti energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Tokio tipo sutartys garantuoja tikrą energijos sutaupymą numatytą sutartyje. Investicijos yra sugrąžinamos iš lėšų gautų už sutaupytą energiją. Tai yra labai naudinga tiek energetinių paslaugų teikėjui, tiek šių paslaugų užsakovui.

 

Sutartys dėl energijos vartojimo efektyvumo (EPC) reikalauja naujų, netradicinių ryšių tarp užsakovo ir paslaugų teikėjo ilgam laikotarpiui. Tam tikslui prisidės ir paruoštas Europinis Elgesio Kodeksas. Pasirašiusieji šį kodeksą, įgyvendindami energijos taupymo projektus, turės laikytis Kodekse numatytų principų.

04-04-2015

Europinis Energetinių Paslaugų Teikėjų apdovanojimas!

Esate inovatyvus ir aukštos kvalifikacijos energetinių paslaugų Teikėjas?

Turite sėkmingai įgyvendintų efektyvios energetikos projektų?

Paskelbtas paraiškų priėmimas, skirtas Europiniam Energetinių Paslaugų Teikėjų apdovanojimui pagal šias kategorijas:

  • Geriausias Europos Energetinių Paslaugų Propaguotojas;
  • Geriausias Europos Energetinių Paslaugų Teikėjas;
  • Geriausias Europos Energetinių Paslaugų Projektas.

Informaciją apie paraiškų pateikimą galite rasti:

http://eesi2020.eu/news-events/eesa/

Paraiškos bus priimamos iki 2015 metų birželio 29 d.

Paraiškų vertinimą atliks tarptautinė energetikos ekspertų Komisija. Nugalėtojai bus apdovanoti aukšto lygio renginyje, kuris įvyks spalio mėn. Briuselyje.

Apdovanojimų organizatorius - Berlyno Energetikos Agentūra. Apdovanojimai vykdomi įgyvendinant tarptautinį projektą EESI 2020, kurį finansuoja ES Pažangios Energetikos Europai Programa.

19-03-2015

Išleistas naujas Transparense naujienlaiškis!

Atsisiųsk Transparense naujienlaiškį Nr. 3, skirtą Europiniam Elgesio Kodeksui ir jo praktiniam taikymui.

19-03-2015

Portugalija: sėkmės pavyzdys

Portugalija, skatindama ETPT modelio taikymą, didelį dėmesį skiria ir Europinio Elgesio Kodekso, kuris buvo paruoštas vykdant tarptautinį projektą Transparense propagavimui.

Įvairiose konferencijose, seminaruose, spaudoje daug dėmesio skiriama šio Kodekso pristatymui bei jo propagavimui. Rugsėjo mėn. pagrindiniame šalies žurnale, skirtame energijos vartojimo efektyvumo didinimo tematikai, buvo publikuotas specialus straipsnis, pristatantis Europinį Elgesio Kodeksą, jo naudojimo privalumus didinant energetinių paslaugų rinkos skaidrumą. Portugalijos Generalinis Energetikos Direktoratas (DGEG) ir Nacionalinė Energetikos Agentūra (ADENE) skiria daug dėmesio Europinio Elgesio Kodekso pristatymui bendrovėms, teikiančioms energetines paslaugas (angl. ESCO).

06-03-2015

Rumunija: pirmasis šalyje konkursas ETPT modelio taikymui

Galati miesto savivaldybė paskelbė pirmąjį Rumunijoje viešą konkursą visuomeninių pastatų atnaujinimui (modernizavimui) taikant Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelį.

Galati miesto savivaldybė buvo atrinkta į pilotinę programą, skirtą ETPT modelio taikymui atliekant visuomeninių pastatų atnaujinimą (modernizavimą). Šios programos iniciatorius ir rėmėjas - Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas (EBRD). Programos tikslas - atnaujinti (modernizuoti) keletą visuomeninių pastatų, taikant ETPT modelį, parodant šio modelio naudojimo galimybes ir privalumus. Šios programos vykdymui Galati miesto savivaldybės ribose buvo atrinkta Galati miesto greitosios pagalbos vaikų ligoninė „Sf. loan“, kurios atnaujinimui (modernizavimui) numatytos investicijos siekia 6 166 100 RON (be PVM) ir  5 mokyklos, kurioms numatytos investicijos siekia -     2 817 000 RON (be PVM).

Daugiau informacijos apie šią programą galima rasti adresu:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67017-2015:TEXT:EN:HTML&tabId=0

Paskelbtas viešasis konkursas baigiasi 2015 m. kovo 30 d.10:00 val.

20-01-2015

Tarptautinė konferencija „ESCO Europe 2015“

2015 01 20 Milane įvyko tarptautinė konferencija „ESCO Europe 2015“. Konferencijoje buvo pristatyti „Transparense“ projekto rezultatai, skirti Europinio Elgesio Kodekso įgyvendinimui. Pranešimą pristatė projekto koordinatorė Jana Szomolanyiova ir Vladimir Sochor. Pranešimų skaidres galima rasti čia.

05-12-2014

Naujas pranešimas spaudai

Paskelbtas naujas pranešimas spaudai „Europinio Elgesio Kodekso panaudojimas leis padidinti Europos energetinių paslaugų rinkos skaidrumą“. Pranešimo tekstą galima rasti čia.

16-11-2014

Naujienlaiškis Nr. 2

Išleistas antrasis projekto naujienlaiškis. Jį galima rasti čia.

28-08-2014

Paruošta ir patvirtinta galutinė Europinio Elgesio Kodekso versija. Kviečiame būti pirmaisiais, pasirašiusiais šį Kodeksą!

Paruošta ir patvirtinta galutinė Europinio Elgesio Kodekso versija, kuri yra patalpinta tarptautinio projekto „Transparense“ tinklalapyje. Elgesio Kodekso pasirašymo Formas, skirtas energetinių paslaugų bendrovėms, jų asociacijoms ir projektų organizatoriams (iniciatoriams) galima rasti čia.

Europinis Elgesio Kodeksas, skirtas „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo“ taikymui, nustato pagrindines vertybes bei principus, kurie yra labai svarbūs norint sėkmingai parengti ir įgyvendinti projektus, skirtus energijos vartojimo efektyvumui didinti visose Europos šalyse. Europinis Elgesio Kodeksas buvo parengtas vykdant tarptautinį projektą „Transparense“ (ES Pažangi Energetika Europai Programa) glaudžiai bendradarbiaujant su energetinių paslaugų Teikėjais bei šių paslaugų Gavėjais, Europos ESCO bendrovių asociacijomis. Dvi pagrindinės organizacijos, atstovaujančios ESCO Europoje - Europos Energetinių Paslaugų Kompanijų (ESCO) Asociacija ir Europos Pažangios Energetikos Federacija (EFIEES) patvirtino paruoštą Europinį Elgesio Kodeksą ir teiks paramą šio Kodekso įgyvendinimui.

Pasirašiusieji galės savo tinklalapyje ar kituose dokumentuose naudoti Europinio Elgesio Kodekso Signataro logo:

20-08-2014

Europos energetinių paslaugų rinkos įvertinimo ataskaita

Europos komisijos Jungtinių tyrimų centras (DG JRC) parengė ir išleido Europos energetinių paslaugų rinkos įvertinimo ataskaitą.

Pilną ataskaitą galite atsisiųsti čia.

20-08-2014

Seminaras, skirtas Europinio Elgesio kodekso pristatymui, 2014 m. rugpjūčio 28 d. Briuselyje, registruokis dabar!

Europinis Elgesio Kodeksas, skirtas „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo“ taikymui, nustato pagrindines vertybes bei principus, kurie yra labai svarbūs norint sėkmingai parengti ir įgyvendinti projektus, skirtus energijos vartojimo efektyvumui didinti visose Europos šalyse.

2014 m. rugpjūčio 28 dieną, Briuselyje, Agorijos žaliojo pastato platforma (Agoria Green Building Platform) įvyks seminaras, kuriame bus pristatytas Europinis Elgesio Kodeksas. Renginio programą ir nuorodą į registraciją galite rasti čia.

 

01-01-2014

Tarptautinė konferencija „ESCO Europa 2014“

„Transparense“ projektas bus pristatytas tarptautinėje konferencijoje „ESCO Europa 2014“, kuri įvyks 2014 m. sausio 22-23 dienomis Barselonoje.

Konferencijoje bus diskutuojama apie EPC verslo modelio taikymą Europoje. Pirmuosius „Transparense“ projekto rezultatus pristatys Jana Szomolányiová ir Vladimír Sochor, Čekijos efektyvaus energijos vartojimo centras, SEVEn. Daugiau apie konferenciją žiūrėkite

www.esco-europe.com/programme.