Nieuws
24-11-2015
Op 4 november 2015 is het Transparense project gepresenteerd tijdens de 'European Utility Week' in...
02-09-2015
De European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) en de European Association...
02-09-2015
Er zijn nieuwe gegevens toegevoegd aan de bestaande EPC Markt Databases, beschikbaar via het menu...

Nieuws

24-11-2015

European Utility Week

Op 4 november 2015 is het Transparense project gepresenteerd tijdens de 'European Utility Week' in Wenen. De presentatie 'European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and standardisation' werd gehouden door Transparense coordinator Jana Szomolanyiova en is beschikbaar via deze link. Daarnaast heeft zij projectervaringen gedeeld tijdens de paneldiscussie 'Contract complexity, how to reach standardisation?'.

 

02-09-2015

EFIEES en eu.esco co-administrators Europese Gedragscode voor EPC

De European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) en de European Association of Energy Service Companies (eu.esco) hebben zich aangesloten als officiële Europese co-administrators van de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten (EPC) per 1 september 2015.

De 'Europese gedragscode voor EPC (EPC Gedragscode) is ontwikkeld binnen het Transparense project1 medegefinancierd door het Intelligent Energy Europe programma van de Europese Unie. De EPC Gedragscode is een vrijwillige verbintenis die de basiswaarden en -principes definieert die fundamenteel worden geacht voor de succesvolle voorbereiding en implementatie van EPC projecten in Europese landen.

De EPC Gedragscode kent reeds een significant aantal ondertekenaars in heel Europa2 en wordt in praktijk gebracht. De code is succesvol aangewend om klanten bekend te maken met het  EPC concept en wordt gezien als een 'unique selling proposition'.

"De belangrijkste rol van de Europese Gedragscode voor EPC is om het vertrouwen te versterken in de EPC-markt in de EU, daarbij rekening houdend met de verscheidenheid tussen de Lidstaten," zegt Valérie Plainemaison, Secretary General van de European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES).

"Het is een positief signaal naar de markt en een veerkrachtige basis voor de lange termijn business development," zegt Volker Dragon, Chairman van de European Association of Energy Service Companies (eu.esco).

Als bewezen model op het gebied van energiediensten biedt EPC de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren bij het vervullen van de EU's koolstof- en energiedoelstellingen.

 

Noot voor de redactie:

De European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) vertegenwoordigt particuliere bedrijven (Energy Efficiency Services Companies, EESCs) en biedt een overall energy management service aan eindgebruikers. Website: www.efiees.eu

De European Association of Energy Service Companies (eu.esco) is opgericht in 2009 door de European Building Automation and Controls Association (eu.bac). Website: www.euesco.org

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

EFIEES: Katarzyna Wardal | +32 2 230 65 50 | katarzyna.wardal@efiees.eu

eu.esco: Andrei Litiu | +32 2 706 82 02 | andrei.litiu@eubac.org

 

1 De EPC Gedragscode is beschikbaar op de Transparense projectwebsite: www.transparense.eu

2 Op dit moment zijn er 161 signatories in Europa: 118 EPC aanbieders, 12 verenigingen van EPC aanbieders en 31 overige spelers op de EPC markt.


02-09-2015

Nieuwe resultaten marktonderzoek 2015

Er zijn nieuwe gegevens toegevoegd aan de bestaande EPC Markt Databases, beschikbaar via het menu van de website:

• Beleid.

De gegevens komen voort uit een Transparense onderzoek uit 2015, gehouden onder de meest relevante aanbieders van energiediensten in Europese landen en EPC marktpartijen. In totaal hebben 112 EPC aanbieders en marktpartijen, inclusief de grootste EPC-aanbieders, uit 20 Europese landen de vragenlijst ingevuld.

Het onderzoek was online beschikbaar gesteld om het distributieproces zo eenvoudig mogelijk te maken. Het nieuwe onderzoek omvat een follow-up van het onderzoek dat in 2013 uitgevoerd is, gericht op het verkrijgen van informatie over de EPC-markt in de EU. Het onderzoek omvat wederom vier kerngebieden: bestaande ESCOs en de nationale EPC-markt, EPC-modellen, financieringsmodellen en beleidsinitiatieven.

Omdat we hetzelfde basismodel gebruikt hebben voor het onderzoek is het eenvoudig om een vergelijking te maken tussen de jaren 2013 en 2015. Een overzicht van de nieuwe bevindingen en de ontwikkelingen sinds het laatste onderzoek zal binnenkort worden gepubliceerd.

11-05-2015

Transparense presented in Brussels

European Code of Conduct for EPC and other Transparense project main outcomes have been presented on Public workshop on innovative financing for energy efficiency and renewables on 28 April 2015 in Brussels organised by the EASME - Executive Agency for Small and Medium Enterprises of the European Commission. See the presentation here.

Up-scaling investments in energy efficiency and renewables is a major challenge to meet the European Union's energy and climate targets for 2030. Lack of public resources requires new approaches to investment. Local and regional authorities have a key role to play in mobilising stakeholders, developing projects pipelines and creating the business case for attracting private investment.

This shift to innovative financing approaches is supported by the European Union's Project Development Assistance (PDA) facilities such as ELENA Intelligent Energy Europe PDA funding to launch up to EUR 4 billion of investments in energy efficiency and renewable energy, focused on existing public and private buildings, street lighting, district heating and clean urban transport. Most PDA projects are developing innovative solutions to finance investments through private capital in a sustainable manner.

The workshop focused on operational solutions implemented by local and regional authorities when developing a pipeline of investments, as well as the achievements of on-going projects focused on innovative financing approaches.


26-04-2015

33 new signatories

On 31 March 33 parties have signed the European Code of Conduct for Energy Performance Contracting, a set of guidelines, values and principles that are fundamental for a successful implementation of  EPC projects (EPCs) in Europe. The Code of Conduct was developed within the IEE project ‘Transparense’ with partners from 20 different EU countries. ECN represents the Netherlands in this project.

 

“ECN has introduced the code in the Netherlands and cooperates with ESCoNetwerk.nl to ensure that as many companies as possible adopt the code. The fact that so many new companies have endorsed the code is good news for clients of EPC providers. They have gained a better understanding of what to expect and demand from EPC-providers”, says Marijke Menkveld, senior consultant at ECN.

The companies that have endorsed the Code of Conduct are recognized parties in de ESCo industry, a.o.: Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox and in the real estate and financial sector such as CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel and the ASN Bank.

EPCs are a relatively new and smart way to achieve energy savings in real estate. The contracts include a commitment to guaranteed energy savings for several years. The client and supplier (the Energy Service Company) come to an agreement on the sustainability (measures, guarantees, refunds, etc.). ESCo’s remain involved in the project for a longer period of time and retrieve their investments from the realised energy savings. This way ESCo’s can enable the client to focus on their core business.

 

Energy Performance Contracts require a non-traditional relationship between contractor and client, for long-term partnerships require different behaviour and a new mindset. Therefore the European Code of Conduct for Energy Performance Contracts was developed; EPC providers who are signatories of the EPC Code are committed to carry out EPC projects in accordance with the principles of the Code of Conduct.

31-03-2015

33 Nieuwe partijen

Op 31 maart 2015 hebben 33 partijen de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten getekend. Dit is een set met spelregels, waarden en principes die fundamenteel is voor een succesvolle implementatie van energieprestatiecontracten (EPC’s). De gedragscode is ontwikkeld in het kader van het EU-project Transparense met partners uit 20 verschillende EU landen. ECN is de Nederlandse partner in het project.

“ECN heeft de code naar Nederland gebracht en werkt samen met ESCoNetwerk.nl om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven de code adopteren. Dat nu zoveel nieuwe bedrijven de code onderschrijven is goed nieuws voor klanten van EPC-aanbieders. Zij weten nu beter wat zij mogen verwachten en eisen van EPC-aanbieders”, zegt Marijke Menkveld, senior consultant bij ECN.

De bedrijven die de code hebben ondertekend zijn bekende partijen in de ESCo branche, onder andere: Cofely, BAM, Strukton, Eneco, Siemens, Honeywell, Ovvia, Veolia, GETEC, Greenfox en partijen in de vastgoed en financiële sector zoals CBRE Global Investors, Schiphol Real Estate, Energiefonds Overijssel en de ASN Bank.

EPC’s zijn een relatief nieuwe en slimme manier om tot energiebesparing in vastgoed te komen. In de contracten wordt voor meerdere jaren een gegarandeerde energiebesparing vastgelegd. Er worden afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en de uitvoerende partij (de Energy Service Company) over de verduurzaming (maatregelen, garanties, vergoedingen, etc.). ESCo’s blijven voor langere tijd betrokken bij het project en verdienen hun investeringen terug uit de gerealiseerde energiebesparing. ESCo’s kunnen de opdrachtgever hiermee ontzorgen zodat die zich kan focussen op kerntaken.

Energieprestatiecontracten vragen om een andere dan traditionele houding tussen opdrachtgever en uitvoerder, want langdurige partnerships vereisen ander gedrag en een nieuwe mindset. Daarom is de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten ontwikkeld; EPC-aanbieders die ondertekenaar zijn van de EPC-Code verbinden zich ertoe om EPC-projecten uit te voeren in overeenstemming met de principes van de gedragscode.

Ondertekenaars van de Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten

10-12-2014

Lancering Gedragscode

Vandaag is de Nederlandse versie van de Europese gedragscode voor Energie Prestatie contracten officieel gelanceerd. Tijdens de ESCo Praktijkdag 2014 werd de gedragscode door Marijke Menkveld, consultant bij ECN, overhandigd aan Jacqueline Cramer, voorzitter van ESCoNetwerk.nl. Het doel van de gedragscode is om hoge kwaliteit energiediensten en transparantie op de Europese ESCo-markt verder te stimuleren. Na overhandiging ondertekenden als eerste de twee ESCo-partijen: Unica en Van Dorp energie.

ESCo’s zijn blij met de gedragscode. Jan Maarten Elias, business unit-directeur van Unica Ecopower: “We ondersteunen van harte deze gedragscode voor de ESCo-branche, omdat alleen een effectieve, professionele en transparante werkwijze kan leiden tot het halen van maximale energie efficiëntie binnen de gebouwde omgeving. De gedragscode is tevens een basis voor het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.”. Jan van Hout, CEO van Ovvia: “Wij zijn erg blij met deze gedragscode omdat de werkwijze die wij reeds jaren hanteren nu wordt vastgelegd in een uniforme gedragscode. Dat helpt de markt kiezen”. Paul van Dorp, adviseur duurzaamheid van Van Dorp energie: “Het hanteren van een gedragscode bevestigt en borgt het onderlinge vertrouwen. Een EPC contract is uiteindelijk een verregaande samenwerkingsvorm waarbij het kennisniveau ongelijk is en goede basisafspraken helpen deze samenwerking enorm.”

21-08-2014

Europees ESCO Marktrapport

De Europese Commissie DG JRC analyseert en onderzoekt de activititeiten en ontwikkeling van ESCO als onderdeel van het Scientific & Technical Reference System on Renewable Energy and Energy End-user Efficiency om accurate informatie te verschaffen aan beleidsmakers, experts en overige geinteresseerde partijen. De meest recente ESCO Marktrapportage voor de EU Lidstaten en aangrenzende landen, in vergelijking met de marktsituatie in 2013, is nu beschikbaar.

Het rapport concludeert dat de huidige ramingen met betrekking tot het 2020-doel voor energie efficiency op weg zijn om behaald te worden. De Commissie heeft niet de intentie om nieuwe maatregelen voor te stellen maar doet een beroep op de Lidstaten om de huidige inspanningen om het 2020-doel collectief te behalen te intensiveren. De Commissie zal deze inspanningen complementeren met passende begeleiding en disseminatie van best practices om optimale exploitatie van de beschikbare Union fondsen te realiseren.

De Commissie's communicatie over een 2030 beleidskader voor klimaat en energie identificeert een energiebesparingsniveau van 25% als onderdeel van een strategie om de doelstelling van 40% broeikasgasemissiereductie op de meest kosteneffectieve manier te realiseren. Echter, gezien de toegenomen relevantie van het bevorderen van energiezekerheid in de EU en reductie van de EU's importafhankelijkheid, acht de Commissie het betamelijk om een hogere doelstelling van 30% voor te stellen. Dit zou de kosten van het 2030 Framework opvoeren met €20 miljard per jaar, maar nog steeds aanzienlijke economische en energiezekerheidsvoordelen met zich meebrengen.

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

03-04-2014

Persbericht

De vastgoedsector heeft behoefte aan verlaging van de kosten van financiering en verruiming van de toegang tot financiering van energieprestatie bevorderende investeringen. Dat staat te lezen in het SER Energieakkoord. Marktpartijen worden opgeroepen om de inzet van Energy Service Company’s (ESCo’s) vanaf 2014 actief te bevorderen. Een potentiele manier om een aanzienlijke energiebesparing te realiseren is een Energieprestatiecontract (EPC).

01-01-2014

European conference ESCO Europe 2014

Transparense project will be presented at the European conference ESCO Europe 2014 that will take place in January 22-23 in Barcelona.

ESCO Europe 2014 will bring together Europe's ESCOs to discuss EPC business models and results at Europe's largest conference dedicated to energy performance contracting. Initial results from the Transparense project will be presented by Jana Szomolányiová and Vladimír Sochor, SEVEn. For more information about the conference, please visit www.esco-europe.com/programme.