Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Tréningy

V rozmedzí 2013-2015 sa uskutočnili 3-4 tréningy organizované v krajinách zúčastnených na projekte. Oznam o konaní tréningov bol zverejnený na lokalizovaných podstránkach. Taktiež tam nájdete dokumentáciu z už uskutočnených tréningov.

Pripravené tréningové moduly, ako aj manuál pre začínajúce trhy EPC v angličtine, sú k dispozícii k nahliadnutiu alebo stiahnutiu po kliknutí na odpovedajúcu položku v menu vľavo. Preložené verzie nájdete na lokalizovaných podstránkach.

 

Tréning pre poskytovateľov EPC

Prvý Transparense tréning pre poskytovateľov EPC (ESCO spoločnosti) sa uskutočnil 18.9.2014 o 13:00 v priestoroch spoločnosti ENEL (Mlynské Nivy 47, Bratislava). Tréning bol zameraný predovšetkým na optimálny proces prípravy EPC projektov. Dokumentácia k tréningu je k dispozícii TU.

Tréning pre poskytovateľov EPC a klientov

Tréning pre poskytovateľov EPC (ESCO spoločnosti) a ich klientov sa uskutočnil 23.4.2015. Tréning bol zameraný na novú legislatívu upravujúcu poskytovanie garantovaných enrgetických služieb na Slovensku ako aj na postup prípravy projektov v podmienkach Slovenska. Tréning bol organizovaný v spolupráci so spoločnosťou SFÉRA a.s. Dokumentácia k tréningu je k dispozícii TU.

Tréningy pre poskytovateľov a klientov EPC

Druhý tréning pre poskytovateľov EPC (ESCO spoločnosti) a ich klientov sa uskutočnil 9.6.2015 v rámci konferencie Energetický manažment 2015 vo Vyhniach. Tréning bol zameraný postup prípravy EPC projektov, využitie Európskeho etického kódexu pre EPC a prezentáciu úspešných projektov realizovaných na Slovensku. Dokumentácia k tréningu je k dispozícii TU.