Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Publikácie

Implementácia Etického kódexu pre EPC na Slovensku - Národný report D4.8

|

1. Newsletter

20-12-2013
|
ECB
Prvý národný Newsletter projektu Transparense

2. Newsletter

24-06-2015
|
ECB
2. Newsletter

3. Newsletter

24-06-2015
|
ECB
3. Newsletter

Press Book - prehľad článkov

|

Tlačová správa č.1

26-05-2014
|
ECB

Tlačová správa č.2

18-09-2015
|

Základné informácie o projekte Transparense

20-12-2013
|
ECB
Základné informácie o projekte Transparense

Informačný leták projektu Transparense

29-06-2014
|
ECB