Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Európsky etický kódex

Európsky etický kódex pre Energy Performance Contracting (Etický kódex pre EPC) definuje základné hodnoty a princípy považované za základ úspešnej, profesionálnej a transparentnej prípravy a implementácie EPC projektov v európskych krajinách.

Etický kódex pre EPC určuje zásady správania najmä pre poskytovateľoc EPC.

Zároveň je Etický kódex pre EPC kvalitatívnym ukazovateľom pre klientov - čo očakávať a požadovať od poskytovateľov EPC a aké zásady by mali sami dodržiavať, aby dosiahli očakávané úspory energie a s nimi spojené výhody.

Etický kódex pre EPC predstavuje dobrovoľný záväzok a nie je právne záväzný. Hlavným cieľom Etického kódexu pre EPC je predstaviť EPC ako spoľahlivý obchodný model poskytujúci výhody všetkým zúčastneným stranám.

 

 

Konečné znenie Európskeho etického kódexu pre EPC je zverejnené !

Znenie Európskeho etického kódexu pre EPC bolo zfinalizované 11.7.2014

Konečné znenie Európskeho etického kódexu pre EPC, ktoré bolo schválené európskymi asociáciami firiem energetických služieb European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) a European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) je  k dispozícii na nasledovných linkoch: