Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense bol odprezentovaný na European Utility Week 2015, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015 vo Viedni. Prednášala koordinátorka projektu Jana Szomolányiová. Kompletn...
15-10-2015
Finálna brožúra projektu Transparense (v anglickom jazyku) je k dispozícii na stiahnutie kliknutím na nasledovný odkaz: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets. Brožúra...
06-10-2015
Video o Etickom kódexe pre EPC je konečne k dispozícii. Video obsahuje stručný prehľad o tom, čo Etický kódex ponúka, ako funguje a ako sa môžete doň zapojiť. Video je po anglicky so...

Ako sa stať signatárom

Postup na pripojenie sa k Európskemu etickému kódexu pre EPC, ako aj aktualizovaný zoznam jeho signatárov zo Slovenska je k dispozícii na stránkach Asociácie poskytovateľov energetických služieb (www.apes-sk.eu/eticky-kodex/), ktorá sa od 1.6.2015 stala národným administrátorom kódexu pre Slovensko.