Novice
11-12-2015
Poročilom na podstrani PUBLIKACIJE smo dodali Poročilo o priporočilih glede certificiranja kakovosti za storitve EPC (Report on Quality Certification for EPC services), ki vsebuje analizo...
25-11-2015
Izpolnite vprašalnik o navodilih Eurostat "Vpliv energetskega pogodbeništva na zadolževanje države" tukaj. Dne 7. avgusta 2015 je Eurostat objavil navodila z naslovom "Vpliv energetskega...
24-11-2015
Projekt Transparense je bil predstavljen na Evropskem tednu podjetij za oskrbo z energijo na Dunaju 4. novembra 2015. Koordinatorka Transparense-a Jana Szomolanyiova je sodelovala s predstavitvijo...

Nacionalni usmerjevalni odbor projekta

3. sestanek usmerjevalnega odbora

Dnevni red:

 1. Platforma za energetsko pogodbeništvo

 2. ELENA - tehnična pomoč za projekte energetskega pogodbeništva

Več informacij preberite pod to povezavo.

 

2. sestanek usmerjevalnega odbora

Dnevni red:

 1. Vzpostavitev podpornega okolja za izvedbo energetskega pogodbeništva - priprava smernic za energetsko pogodbeništvo, usklajevanje;
 2. Oblikovanje razpisov za energetsko sanacijo (javnih) stavb po principu energetskega pogodbeništva - vloga Evropskega kodeksa za energetsko pogodbeništvo;
 3. Vzpostavitev novega finančnega instrumenta kohezijske politike za energetsko pogodbeništvo v okviru izvedbe projektov energetske prenove stavb v javnem sektorju v finančni perspektivi 2014-2020.

Več informacij preberite pod to povezavo.

 

1. sestanek usmerjevalnega odbora

Dnevni red:

 1. Vzpostavitev podpornega okolja za izvedbo ukrepov energetskega pogodbeništva
  (pravna ureditev tega področja, preverjanje ureditve z demonstracijskimi projekti, subvencije ter pomoč investitorjem in lastnikom stanovanjskih stavb pri vstopu v pogodbeno razmerje).
 2. Oblikovanje razpisov za energetsko sanacijo (javnih) stavb po principu energetskega pogodbeništva.
 3. Usposabljanje potencialnih naročnikov, strokovna podpora naročnikom pri pripravi projektov energetskega pogodbeništva (uvedba spodbud za pripravo projektov).
 4. Vzpostavitev finančne sheme za usposobljene ponudnike energetskih storitev URE v obliki spodbud za razvoj produktov in storitev, namenjenih financiranju URE.

Več informacij preberite pod to povezavo.