Novice
11-12-2015
Poročilom na podstrani PUBLIKACIJE smo dodali Poročilo o priporočilih glede certificiranja kakovosti za storitve EPC (Report on Quality Certification for EPC services), ki vsebuje analizo...
25-11-2015
Izpolnite vprašalnik o navodilih Eurostat "Vpliv energetskega pogodbeništva na zadolževanje države" tukaj. Dne 7. avgusta 2015 je Eurostat objavil navodila z naslovom "Vpliv energetskega...
24-11-2015
Projekt Transparense je bil predstavljen na Evropskem tednu podjetij za oskrbo z energijo na Dunaju 4. novembra 2015. Koordinatorka Transparense-a Jana Szomolanyiova je sodelovala s predstavitvijo...

Kaj je energetsko pogodbeništvo?

Energetsko pogodbeništvo (Energy Performance Contracting - EPC) lahko zagotovi znatne prihranke energije v državah EU na osnovi poplačila investicij v energetsko učinkovitost neposredno iz prihranjenih stroškov za energijo.

Tipičen projekt EPC, ki ga izvaja podjetje za energetske storitve (Energy Service Company - ESCO), je sestavljen iz naslednjih elementov:

  • Storitev na ključ - ESCO zagotavlja vse storitve, ki so potrebne za oblikovanje in izvedbo obsežnega projekta energetske učinkovitosti na lokaciji naročnika, od začetnega energetskega pregleda do dolgoročnega spremljanja in verificiranja (M&V) projektnih prihrankov.
  • Celoviti ukrepi - ESCO oblikuje celovit nabor ukrepov, ki bodo izpolnili potrebe določene lokacije. Vključujejo lahko energetsko učinkovitost, obnovljive vire, distribuirano proizvodnjo, varčevanje z vodo in trajnostne materiale ter postopke.
  • Garancija projektnih prihrankov - ESCO zagotovi garancijo, da bodo prihranki, doseženi s projektom, zadostni za pokrivanje stroškov financiranja projekta v času življenjske dobe projekta.
  • Financiranje projekta - ESCO običajno uredi dolgoročno financiranje projekta, ki ga zagotavlja finančna družba tretje strani, običajno v obliki bančnega posojila.

EPC omogoča lastnikom in menedžerjem objektov nadgradnjo starih in neučinkovitih sredstev, medtem ko pridobivajo za to potreben kapital neposredno iz energetskih prihrankov, ki jih zagotavlja ESCO. ESCO prevzema tehnično tveganje in zagotavlja prihranke.

Podjetju ESCO je običajno plačan strošek za menedžment iz teh prihrankov (če ni prihrankov, ni plačila) in je običajno primoran, da odplača primanjkljaje pri prihrankih v času življenjske dobe pogodbe. Na koncu trajanja posebne pogodbe celoten dobiček od prihrankov pri stroških pripade lastniku objekta.

Medtem ko je veliko število definicij EPC v Evropi, je Direktiva o energetski učinkovitosti 2012/27/ (EED) končno podala obširno definicijo EU, kot sledi:

"Energetsko pogodbeništvo (EPC) pomeni pogodbeno razmerje med upravičencem in ponudnikom ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, v skladu s katerim je plačilo ponudnika za investicijo pogojeno s pogodbeno dogovorjenim nivojem izboljšave energetske učinkovitosti ali drugega dogovorjenega kriterija glede energetskih karakteristik, kot so finančni prihranki".

Nadalje EED našteva „zagotovljene prihranke" kot eno od minimalnih postavk, ki morajo biti vključene v modele pogodb EPC (določeno z aneksom XIII).