Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
06-10-2015
Filmen om uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är äntligen här! Se den här och få en snabb genomgång av vad uppförandekoden innebär, hur den funkar och hur du går tillväga för...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...

Europeisk uppförandekod

Den europeiska uppförandekoden för avtal energiprestanda färdigställdes i juli 2014 och kan nu laddas ned på följande länk.

Svensk huvudman för uppförandekoden är Energieffektiviseringsföretagen (EEF). Se mer information på deras hemsida.

 

 

 

Den europeiska uppförandekoden för avtal om energiprestanda definierar de värderingar och principer som anses vara grundläggande för framgångsrik planering och genomförande av projekt med avtal om energiprestanda i Europa. Uppförandekoden har tagits fram inom ramarna för Intelligent Energy Europe-projektet Transparense i samarbete med bland annat leverantörer av avtal om energiprestanda, beställare och europeiska branschorganisationer för energitjänsteleverantöerer. Organisationerna European Association of Energy Service Companies (eu.ESCO) och European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES), som representerar energitjänsteleverantörerna på europeisk nivå, stödjer uppförandekoden och dess användare i genomförande av projekt med avtal om energiprestanda.

Uppförandekoden avser fungera som en harmoniserad europeisk kvalitetsstandard vad gäller avtal om energiprestanda, öka potentiella beställares förtroende för affärsmodellen, och följaktligen öka efterfrågan på projekt med avtal om energiprestande. Signatärerna av uppförandekoden kommer att uppmärksammas genom Transparense-projektets kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter (t ex pressmeddelanden, artiklar, nationella och internationella evenemang) och en förteckning av samtliga signatärer kommer att göras tillgänglig på projektets hemsida.

Leverantörer som undertecknar uppförandekoden åtar sig att genomföre projekt med avtal om energiprestanda i enlighet med uppförandekoden. Den är ett frivilligt åtagande av leverantörerna av avtal om energiprestanda och är inte juridiskt bindande.

Ansök här om ni önskar blir signatärer av uppförandekoden för avtal om energiprestanda.

För mer information kontakta Energieffektiviseringsföretagen, EEF.

Rapport om implementeringen av uppförandekoden på den svenska marknaden kan laddas ned här.

Europeisk rapport om kvalitetsaspekter kring EPC kan laddas ned här.