Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
06-10-2015
Filmen om uppförandekoden för Avtal om energiprestanda är äntligen här! Se den här och få en snabb genomgång av vad uppförandekoden innebär, hur den funkar och hur du går tillväga för...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...

Avtal om energiprestanda i Sverige

Inom Transparense har IVL analyserat den svenska marknaden för Avtal om energiprestanda. En enkät skickades till svenska leverantörer och svaren analyserades sedan. Enkäten genomfördes under hösten 2013. Resultaten presenteras i en rapport som kan laddas ned här.

Marknadsanalysen har sedan legat till grund för rekommendationer om policyåtgärder. Du kan läsa om policyrekommendationerna i denna rapport.

Projektet har även tagit fram en marknadsplan som omfattar en analys av marknadshinder, aktörsanalys samt handlingsplan för att stödja utvecklingen av marknaden för Avtal om energiprestanda.

Inom Transparense har ett mål varit att etablera branschorganisationer för energitjänsteleverantörer i de Transparense-länder som saknat detta. I Sverige är det nu klart att Energieffektiviseringsföretagen är branschorganisation för energitjänsteleverantörer. Här kan du ladda ned dokumentation från workshop för att etablera EEF som branschorganisation samt beskrivning av arbetsgruppen kring energitjänster.