Aktualności
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...
02-09-2015
The European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) and the European Association of Energy Service Companies (eu.esco) become official European co-administrators of the European...

Co to jest EPC?

Umowy z Gwarancją Oszczędności (EPC) mogą zapewnić znaczne oszczędności energii w krajach Unii Europejskiej w oparciu o zasadę zwrotu kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii.

Typowy projekt EPC jest przygotowywany przez przedsiębiorstwo usług energetycznych (ESCO) i zawiera następujące elementy :

  • usługę pod klucz - ESCO dostarcza wszystkie usługi niezbędne do opracowania i wdrożenia kompleksowego projektu oszczędności energii w zakładzie klienta, począwszy od wstępnego audytu energetycznego poprzez długotrwały monitoring i weryfikację (M & V) .
  • kompleksowe działania - ESCO dostosowuje kompleksowy zestaw środków do konkretnych potrzeb klienta.
  • gwarancję oszczędności - ESCO gwarantuje, że oszczędności uzyskane w projekcie pokryją poniesione koszty.
  • finansowanie projektów - ESCO może zapewnić długoterminowe finansowanie projektu korzystając usług trzeciej strony.

Umowa z Gwarancją Oszczędności pozwala kadrze zarządzającej modernizować starzejące się i nieefektywne aktywa w oparciu o zasadę odzyskiwania kapitału wymaganego do modernizacji, bezpośrednio z oszczędności gwarantowanych przez firmę ESCO. ESCO ponosi ryzyko techniczne i gwarantuje oszczędności .

Wynagrodzenie za usługę firmy ESCO jest zazwyczaj wypłacane z tych oszczędności (jeśli nie ma żadnych oszczędności, nie ma płatności ) i jest zazwyczaj zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy zagwarantowanymi a uzyskanymi oszczędnościami w czasie trwania umowy. Po upływie określonego okresu umownego właściciel obiektu uzyskuje pełne korzyści z uzyskanych oszczędności.

Choć istnieje ogromna liczba definicji EPC w Europie, Dyrektywa Efektywności Energetycznej 2012/27/(EDD) określa ją w następujący sposób:

umowa o poprawę efektywności energetycznej” oznacza umowę pomiędzy beneficjentem a dostawcą realizującym środek poprawy efektywności energetycznej, weryfikowaną i monitorowaną w trakcie całego okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawa lub usługa) w ten środek są spłacane w relacji do uzgodnionego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki energetycznej, na przykład oszczędności finansowych”

Ponadto „gwarantowane oszczędności” znajdują się wśród minimalnych wymogów jakie powinny być uwzględnione w umowach dotyczących poprawy efektywności energetycznej zawieranych z sektorem publicznym lub w odnośnych specyfikacjach przetargowych (załącznik XIII).