Nyheter
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
02-09-2015
Brand new data have been added into the existing EPC Market Databases which can be found in the website´s menu: EPC models Financing models EPC market Policies The data draws from a new 2015...
02-09-2015
The European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) and the European Association of Energy Service Companies (eu.esco) become official European co-administrators of the European...

Hva er EPC?

Energy Performance Contracting (EPC) kan gi betydelige energibesparelser in EU land ved bruk av prinsippet om å tilbakebetale energitiltaket direkte fra sparte energikostnader.

Et typisk EPC prosjekt levert av en EPC leverandør består av følgende elementer:

«Nøkkel i døra» tjenester: EPC leverandøren tilbyr alle tjenester som trengs for å designe og gjennomføre et helhetlig energieffektiviseringsprosjekt i kundens bygg; fra første energianalyse til langsiktig måling og verifisering (M&V) av prosjektbesparelser.

  • Helhetlige tiltak – EPC leverandøren skreddersyr et omfattende sett tiltak for å møte behovet til et spesifikt bygg, noe som kan innebære energieffektivitet, fornybare energikilder, vannbesparelser og bærekraftige materialer og drift.
  • Garantert prosjektbesparelse – EPC leverandøren garanterer at besparelsene i prosjektet vil være nok til å dekke kostnaden til prosjektet i dets levetid.
  • Prosjektfinansiering – EPC leverandøren kan stå for langsiktig prosjektfinansiering fra et tredjeparts finansfirma, typisk i form av et banklån.

Energy Performance Contracting (EPC) gir byggeiere og drivere mulighet til å oppgradere gammelt og ueffektivt utstyr samtidig som de får en energibesparelse. EPC leverandøren garanterer for besparelsen og tar den tekniske risikoen. Leverandøren betales vanligvis en andel ut fra disse besparelsene (ingen besparelse ingen betaling) og må som regel betale tilbake eller dele på besparelser utover garantien. Etter kontraktsperioden går hele besparelsen til byggeieren.

Det finnes en rekke ulike definisjoner av EPC i Europa, men direktivet for energieffektivitet (EED 2012/27) har endelig gitt EU en definisjon som følger:

«EPC innebærer et kontraktsmessig arrangement mellom en kunde og en tilbyder av et energieffektiviseringstiltak, hvor betalingen for investeringen som gjøres av tilbyderen er i sammenheng med et kontraktsfestet nivå på energieffektivisering eller annet avtalt energi kriteria, slik som finansiell besparelse».

Videre definerer EED “garanterte besparelser” som en av minimumspunktene som må inkluderes I en EPC kontrakt (definert av Annex XIII).