Nieuws
24-11-2015
Op 4 november 2015 is het Transparense project gepresenteerd tijdens de 'European Utility Week' in Wenen. De presentatie 'European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
02-09-2015
De European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) en de European Association of Energy Service Companies (eu.esco) hebben zich aangesloten als officiële Europese...
02-09-2015
Er zijn nieuwe gegevens toegevoegd aan de bestaande EPC Markt Databases, beschikbaar via het menu van de website: • EPC modellen • Financieringsmodellen • EPC markt • Beleid. De...

Wat is EPC

Energy Performance Contracting (EPC) kan substantiële energiebesparing realiseren in EU lidstaten door gebruik te maken van het principe dat de investeringskosten worden terugbetaald door uitgespaarde energiekosten.

Een EPC project wordt geleverd door een Energy Service Company (ESCO) en bestaat uit de volgende elementen:

  • Turnkey service - De ESCO levert alle diensten die nodig zijn van het ontwerp tot de implementatie van een energiebesparingsproject bij een faciliteit van een klant, vanaf de eerste energie-audit tot lange-termijn monitoring en verificatie van de energiebesparing in het project.
  • Pakket aan maatregelen - De ESCO levert op maat een pakket aan maatregelen die passen bij de specifieke faciliteit. Dat pakket kan betrekking hebben op energiebesparing, duurzame energie, decentrale opwekking, waterbesparing en duurzame materialen en bewerkingen.
  • Besparingsgarantie - De ESCO geeft de garantie dat de besparingen die het project oplevert voldoende zijn om de kosten van de projectfinanciering te dekken voor de duur van het project.
  • Project financiering - De ESCO regelt lange-termijn projectfinanciering bij een derde financieringsmaatschappij, normaal gesproken in de vorm van een banklening.

Energy Performance Contracting geeft facility managers en beheerders de kans om verouderde, inefficiënte gebouwen en processen te upgraden terwijl het benodigde kapitaal daarvoor gedekt wordt uit de gegarandeerde energiebesparing door de ESCo. De ESCo draagt de technische risico’s en garandeert de besparing. De ESCo wordt betaald uit de energiebesparing. Als niet aan het contractueel vastgelegde niveau van besparingen wordt voldaan betaalt de ESCo voor het extra energiegebruik. Na afloop van de contractperiode zijn alle baten uit energiebesparing voor de klant.

De Europese Energy Efficiency Directive (EED) definieert energieprestatiecontracten als volgt:

– “energy performance contracting is een contractuele regeling tussen de klant en de leverancier van een energiebesparingsmaatregel, die wordt gecontroleerd en gemonitord gedurende de hele contractduur, waarbij de investering in die maatregel wordt gefinancierd uit een gegarandeerde energiebesparing of financiële besparing.”

Verder noemt de EED “gegarandeerde besparingen” als een van de minimale onderdelen die moeten worden meegenomen in EPC-contracten.