Jaunumi
24-11-2015
Transparense project was presented at the European Utility Week in Vienna on 4 November 2015. The presentation "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards harmonisation and...
21-10-2015
Lajuplādējiet jauno Transparense projekta brošūru - Ceļā uz caurspīdīgu energoefektivitātes līgumu tirgu! Tajā lasiet par projekta rezultātiem, EPC Kodeksa ieviešanu un jaunākajām...
13-10-2015
Beidzot ir tapis video par EPC Rīcības Kodeksu! Noskatieties un saņemiet īsu kopsavilkumu par to, ko EPC Kodekss var izdarīt Jūsu labā, kā tas strādā un kā iesaistīties.  

Kas ir EPC?

Energoefektivitātes līgumi (Energy Performance Contracting - EPC) var radīt ievērojamus enerģijas ietaupījumus ES valstīs, atmaksājot energoefektivitātes pasākumu investīcijas no ietaupītajām enerģijas izmaksām.

Tipisks EPC projekts tiek piegādāts ar ESKO starpniecību, un satur sekojošus elementus:

  • Gatavi pakalpojumi - ESKO piedāvā visus pakalpojumus, kas nepieciešami, lai izstrādātu un ieviestu visaptverošu energoefektivitātes projektu klienta objektā, sākot ar energoauditu un beidzot ar ietaupījumu ilgtermiņa mērījumiem un verifikāciju (M&V);
  • Visaptveroši pasākumi - ESKO izstrādā pasākumus, kas paredzēti katrai individuālajai iestādei, un tie var iekļaut energoefektivitāti, atjaunojamus energoresursus, ūdens ietaupījumus un ilgtspējīgus materiālus un procesus;
  • Projekta ietaupījumu garantija - ESKO garantē, ka projektā iegūtie ietaupījumi būs pietiekami lieli, lai nosegtu projekta izmaksas;
  • Projekta finansēšana - ESKO parasti organizē ilgtermiņa aizdevumu nokārtošanu caur trešajām personām, parasti bankas aizdevums.

Energoefektivitātes līgumi ļauj īpašumu īpašniekiem un pārvaldītājiem atjaunināt novecojušus un neefektīvus aktīvus, atgūstot kapitālu, kas nepieciešams pasākumu realizēšanai, no garantētajiem ietaupījumiem. ESKO uzņemas tehniskos riskus un garantē ietaupījumus. ESKO parasti tiek izmaksāta maksa, kas iegūta no ietaupījumiem (ja nav ietaupījumu, nav arī samaksas), un ESKO ir pienākums atmaksāt ietaupījumu trūkums (zaudējumus), ja netiek iegūti garantētie enerģijas ietaupījumi visā līguma laikā.

Kamēr Eiropā ir sastopamas dažādas EPC definīcijas, Energoefektivitātes Direktīva 2012/27/ES (EED) beidzot sniedz ES mēroga definīciju šādi:

"tāda līgumiska vienošanās starp energoefektivitātes palielināšanas pasākuma saņēmēju un sniedzēju, ko pārbauda un pārrauga visā līguma darbības laikā, ja ieguldījumus (darbu, piegādi vai pakalpojumu) minētajā pasākumā apmaksā attiecībā uz līgumā atrunātu energoefektivitātes palielinājuma līmeni vai citu energoefektivitātes kritēriju, piemēram, finanšu ietaupījumu, par kuru ir panākta cita vienošanās."

EED nosaka, ka „garantētie ietaupījumi" ir viena no minimālajām prasībām, kas ir jāiekļauj Energoefektivitātes līgumu modeļos (definēts XIII Pielikumā).