Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Nacionalinis vykdomasis komitetas

Name, family

Position

Web, e-mail

Romualdas Skema,

Head of committee

Head of Energy Efficiency Research and Information Centre at Lithuanian Energy Institute

www.lei.lt

skema@mai.lei.lt

 

Milda Urbonaite,

member of committee

Head of EU Assistance Division of Ministry of Energy of the Republic of Lithuania

www.enmin.lt

milda.urbonaite@enmin.lt

 

Rimantas Sevastijanciukas, member of committee

Chief specialist-expert of Sustainable Energy Development Division of Energy Agency

www.ena.lt

rimantas.sevastijanciukas@ena.lt

 

Gerardas Zukauskas,

member of committee

Director of JSC "Ekoresursai" (New Heat Holding Group)

www.newheat.lt

gerardas@newheat.lt

Vytautas Stasiunas,

member of committee

President of the Lithuanian District Heating Association (LDHA)

www.lsta.lt

v.stasiunas@lsta.lt

Viktoras Budraitis,

member of committee

Project Manager of Siauliu Bankas

v.budraitis@sb.lt