Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Pilotiniai projektai

Vyriausybinės komisijos energijos vartojimo efektyvumo klausimams koordinuoti 2014-04-24 nutarimu Nr.

LV-140 nutarta, patvirtinti 3-jų valdžios viešųjų pastatų, kurių renovacija pirmą kartą Lietuvoje (pilotiniai-demonstraciniai projektai) bus vykdoma naudojant taip vadinamą „ESCO“ finansavimo modelį:

1. Šiaulių aps. VPK Pakruojo rajono policijos Komisariatas (Vytauto Didžiojo g. 15, Pakruojis).
2. Panevėžio aps. VPK, Rokiškio raj. policijos Komisariatas (Pramonės g. 9, Rokiškis).
3. Kauno aps. VPK, Kaišiadorių raj. policijos Komisariatas (Algirdo g. 16, Kaišiadorys).