Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Mokymai

2014 m. rugsėjo 11 dieną Lietuvos energetikos institute įvyko pirmieji mokymai skirti „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo" (ESCO modelis) taikymui, atnaujinant visuomeninius pastatus. Mokymuose buvo pristatyti „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo" taikymo pagrindai, ES dokumentai, skatinantys energetinių paslaugų rinką ES šalyse, projektų, skirtų energijos vartojimo efekyvumui didinti, finansavimo schemos, jų paramos strategija bei kiti klausimai.

Mokymuose dalyvavo Energetikos ministerijos Viešųjų investicijų plėtros agentūros, Policijos departamento, energetinių paslaugų teikimo bendrovės „Mano būstas", gyvenamųjų namų bendrijų ir kt. atstovai.

Pranešimų skaidrės:

1. R. Škėma. „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. EPC, ESCO) taikymo pagrindai". Atsisiųsti.

2. Mokymo modulius pradedantiesiems galima rasti čia.

___________________

Seminaro „Europinis Elgesio Kodeksas, skirtas sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui“ minutės.

___________________

2015 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos energetikos institute vyko mokymai skirti „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo" (ESCO modelis) taikymui, atnaujinant visuomeninius pastatus. Mokymuose buvo pristatyti „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo" taikymo pagrindai, ES dokumentai, skatinantys energetinių paslaugų rinką ES šalyse, projektų, skirtų energijos vartojimo efekyvumui didinti, finansavimo schemos, jų paramos strategija bei kiti klausimai.

Mokymuose dalyvavo energetinių paslaugų teikimo bendrovės, gyvenamųjų namų bendrijų ir kt. atstovai.

Pranešimų skaidrės:

1. R. Škėma. „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. EPC, ESCO) taikymo pagrindai". Atsisiųsti.

2. Mokymo modulius pradedantiesiems galima rasti čia.

___________________

2015 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos energetikos institute  vyko seminaras ir mokymai „Europinis Elgesio Kodeksas, skirtas sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui". Buvo pristatyti „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo" taikymo pagrindai, ES dokumentai, skatinantys energetinių paslaugų rinką ES šalyse, projektų, skirtų energijos vartojimo efekyvumui didinti, finansavimo schemos, jų paramos strategija bei kiti klausimai.

Pranešimų skaidrės:

1. R. Škėma. „Europinis Elgesio Kodeksas, skirtas „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo“ įgyvendinimui“. Atsisiųsti.

2. R. Škėma. „Sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo taikymas Lietuvoje. Esama padėtis ir perspektyva“. Atsisiųsti.

3. Mokymo modulius pradedantiesiems galima rasti čia.