Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Europinis Elgesio Kodeksas

Elgesio Kodekso galutinis variantas baigtas redaguoti 2014 liepos mėn. Jį galima atsisiųsti. Video medžiagą su lietuviškais subtitrais apie Europinį Elgesio Kodeksą galima peržiūrėti čia (su angliškais subtitrais - čia).

Elgesio Kodeksas yra skirtas „Sutarčių dėl elektros energijos vartojimo efektyvumo“ įgyvendinimui. Šis kodeksas nustato pagrindines vertybes bei principus, kurie yra labai svarbūs norint sėkmingai parengti ir įgyvendinti projektus, skirtus energijos vartojimo efektyvumui didinti visose Europos šalyse. Elgesio Kodeksas yra skirtas:

  • Energetinių paslaugų Teikėjams.
  • Energetinių paslaugų Gavėjams ir energetinių paslaugų teikimo Konsultantams.

Energetinių paslaugų Teikėjas, vykdantis veiklą naudodamas „Sutartį dėl energijos vartojimo efektyvumo“, paprastai yra Energetinių paslaugų bendrovė (angl. ESCO). Tai juridinis asmuo, teikiantis energetines paslaugas arba kitas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones galutinio vartojimo įrenginiams, vartotojo patalpose pagal energijos vartojimo efektyvumo sutartį, kurios išskirtinis bruožas yra sutaupytos energijos garantija („Transparense“ projekto partnerių apibrėžimas).

 

 

Elgesio Kodeksas iš esmės yra principų, kurių bus laikomasi tiek iš paslaugų Gavėjo, tiek iš paslaugų Teikėjo pusės, rinkinys, skirtas minėtų sutarčių paruošimui bei jų sėkmingam įgyvendinimui, siekiant įdiegus energiją taupančias priemones sėkmingai padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir tuo pačiu sumažinti išlaidas už energijos vartojimą.

Elgesio Kodeksas yra priemonė užtikrinanti sutarčių dėl energijos vartojimo efektyvumo ruošėjų bei jų įgvendintojų profesionalumą. Ši priemonė tarnauja kaip veiklos kokybės indikatorius, leidžiantis įvertinti ir naujų, į rinką ateinančių Energetinių paslaugų bendrovių profesionalumą.

Elgesio Kodeksas yra ir energetinių paslaugų Gavėjų veiklos kokybės indikatorius. Jis parodo, ko paslaugų Gavėjas gali tikėtis ir reikalauti iš paslaugų Teikėjo, taip pat kokių veiklos principų turi laikytis ir pats paslaugų Gavėjas, siekiant, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas ir kad abi sutartį pasirašiusios pusės neturėtų pretenzijų viena kitai. Elgesio Kodekso laikymasis yra laisvanoriškas tarp sutartį pasirašančių pusių. Juridiškai jis nėra privalomas.

 

 

 

Europinis Elgesio Kodeksas