Naujienos
24-11-2015
Transparense projektas buvo pristatytas Europos Paslaugų savaitės renginyje, Vienoje, 2015 lapkričio 4 dieną. Pranešimą tema „Europos energetinių paslaugų rinka ir Elgesio Kodeksas kaip...
14-10-2015
Išleista galutinė Transparense projekto brošiūra 2015 „Link Energijos Taupymo Paslaugų Teikimo (ETPT) modelio taikymo skaidrumo“, kurioje pateikti apibendrinti duomenys, gauti vykdant...
14-10-2015
Videofilme pateikiama santrumpa apie Europinį Elgesio Kodeksą: kuo jis yra naudingas jums, kaip jis veikia ir kaip tapti šio Kodekso Signataru.

Ataskaitos

D2.4 EPC barjerai Lietuvoje

 

D2.5A Nacionalinės rekomendacijos (EN)

 

D2.5 Nacionalinės rekomendacijos (LT)

 

D4.1 EPC kokybės vertinimas

D6.4 Rinkos planas (EN)

D6.4 Rinkos planas (LT)

 

Rinkos apžvalgos ataskaitas žiūrėti čia.