Hírek
24-11-2015
A Transparense projektet az Európai Közművek Hetén is bemutattuk, Bécsben 2015. november 4-én. Az előadást a Transparense projekt koordinátora, Jana Szomolanyiova, tartotta „Az európai EPC...
10-11-2015
Töltse le a Transparense projekt záró brossúráját: Egy átlátható garantált energiahatékonysági szerződési piac felé - összefoglaló a projekt eredményeiről
05-10-2015
Egy rövid bemutató filmet készítettünk a Transparense projektről és az EPC modelről.

Mi az az EPC?

Az energiahatékonyság alapú szerződés (EPC) jelentős energiamegtakarítást tud biztosítani az EU országaiban azt az elvet követve, hogy visszafizeti az energiahatékonysági beruházás költségét közvetlenül a megtakarított erergiaköltségből.

Az energiahatékonyság alapú szerződésű projektet általában egy ESCO (Energetikai Szolgáltató Vállalat) bonyolítja le az alábbi elemeket felhasználva:

  • "Kulcsrakész" szolgáltatás – Az átfogó energiahatékonysági projektet a tervezéstől kezdve a lebonyolításon át az ESCO hozza tető alá a megrendelő épületeiben. Ebbe beletartozik a kezdeti energetikai audit elkészítésén át a hosszú időn át végzett projekt megtakarítások mérése és ellenőrzése is.
  • Átfogó lépések - Az átfogó lépések sorát az ESCO testre szabja, hogy az adott épület szükségleteinek megfeleljen, beleértve az energetikai auditot és emellett magába foglalja a megújuló erőforrásokat, a megosztott víz termelését és megőrzését.
  • Garantált projekt megtakarítás – Az ESCO garanciát vállal arra, hogy a keletkezett megtakarítások elegendőek lesznek a projekt finanszírozására a projekt teljese időszaka alatt.
  • Projekt finanszírozás – Az ESCO általában hosszútávú projekt finanszírozást szervez meg, amit rendszerint egy harmadik fél biztosít banki kölcsön formájában.

 

Az energiahatékonyság alapú szerződés (EPC) épületek tulajdonosai és karbantartói számára teszi lehetővé, hogy az elavult és kevésbé hatékony eszközeiket felújítsák úgy, hogy közben a felújításhoz szükséges költségeit az ESCO által garantált megtakarításokból finanszírozzák. Az ESCO viseli a technikai kockázatokat és garantálja a megtakarítást.

Az ESCO a megtakarításokból kap menedzsment díjat (ha nincs megtakarítás, nincs fizetés) és általában az elmaradó megtakarítás értékét is vissza kell fizetnie a szerződés időtartama alatt. A sajátos szerződési periódus végén a költségmegtakarítás összes előnye az épület tulajdonosához tér vissza.

Bár az energiahatékonyság alapú szerződésre (EPC) Európa szerte többféle meghatározás létezik, a Transparense projekt keretében az EU által biztosított szélesebb értelmezést alkalmazzuk, ami az Energiahatékonysági Irányelvben található:

"az energiahatékonyság-alapú szerződés a kedvezményezett és az energiahatékonyság-javító intézkedést nyújtó szolgáltató között létrejött olyan szerződéses megállapodás,
amelyet a szerződés teljes időtartama alatt ellenőriznek és nyomon követnek, amelynek keretében az adott intézkedésbe való beruházásért (munka, ellátás vagy szolgáltatás)
a kifizetés a szerződésben megállapodott szintű energiahatékonyság-javulással vagy más, megállapodás szerinti energiahatékonysági kritériummal (például pénzügyi megtakarí
tással) összefüggésben történik."

 

Ugyanakkor, a Transparense projekt keretében azok az EPC projektek kaptak nagyobb figyelmet, ahol a "szerződésben megállapított energiahatékonysági fejlesztés szintjét" az EPC szolgáltató garantálja. A garantált energiahatékonysági fejlesztés a szolgáltató azon elköteleződésén alapul, hogy mérhető energiahatékonysági fejlesztéseket érhessen el. (EN 15900:2010)

Mindez összhangban van az Energiahatékonysági Irányelvvel, hiszen a XIII. sz. Mellékletében a garantált megtakarítások a közszférával megkötött energiahatékonyság alapú szerződések (EPC), illetve vonatkozó ajánlattételek egyik minimum követelményeként került felsorolásra. Sőt, az Energiahatékonysági Irányelv 18. cikke alapján a Tagállamoknak olyan intézkedésekkel kell előmozdítaniuk az energiahatékonysági szolgáltatások piacát és a kkv-k e piachoz való hozzáférését, hogy rendelkezésre bocsátanak világos és könnyen hozzáférhető információkat az energiahatékonysági szolgáltatási szerződésekről, mely szerződések magában foglalják az energiamegtakarítás és a végső felhasználók jogainak garantálását.

Ezen felül, a Transparense projektben az energiahatékonyság alapú szerződéseket (EPC) megvalósító cégeket az alábbiak szerint definiáljuk:

"az energiahatékonysági szolgáltató” az a természetes vagy jogi személy, aki energiahatékonysági szolgáltatásokat nyújt vagy egyéb energiahatékonyság-javító intézkedéseket hajt végre a végső felhasználók létesítményeiben vagy helyiségeiben EPC szerződés keretében".

Ezen meghatározás tiszteletben tartja azt a tényt, hogy az energetikai szolgáltatásoknak csak egy fajtája az EPC, és az energetikai szolgáltatásokat biztosítókról szóló - az Energiahatékonysági Irányelvben használt - meghatározás szerint:

az "energetikai szolgáltató az a természetes vagy jogi személy, aki energiahatékonysági szolgáltatásokat nyújt vagy egyéb energiahatékonyság-javító intézkedéseket hajt végre a végső felhasználók létesítményeiben vagy helyiségeiben", ahol az Irányelv az "energiahatékonysági szolgáltatás az a fizikai előny, haszon, vagy azon javak, amelyek az energia és az energiahatékony technológia vagy cselekvés kombinációjából származnak; e szolgáltatás magában foglalhatja a szolgáltatás nyújtásához szükséges üzemeltetést, karbantartást és ellenőrzést; e szolgáltatást szerződés alapján nyújtják, és eszolgáltatás rendes körülmények között bizonyítottan az energiahatékonyság igazolható, mérhető vagy felbecsülhető javulásához vagy primerenergia-megtakarításhoz vezet".

A Transparense projekt szövegeiben az általánosan használt ESCO terminust az "energetikai szolgáltató" szinonimájaként alkalmaztuk.