Μαρκετινγκ

Eρώτηση: Ποιοι είναι οι πιο επιτυχημένοι τρόποι για να έρθουμε σε επαφή με πιθανούς πελάτες ή φορείς ανάπτυξης έργων για τις χώρες με αναπτυσσόμενη αγορά ΣΕΑ ;

Απάντηση: Εκδηλώσεις (ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, προσωπικές συνομιλίες κλπ) είναι ο καλύτερος τρόπος για να συναντήσετε και να έρθετε σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Είναι πάντα σκόπιμο να αναφέρεται τα έργα που συμμετέχετε επί του παρόντος με, ακόμα κι αν είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Να είναι διορατικοί, ειδικά αν οι ΕΕΥ αναμένεται να είναι παρούσες στο ακροατήριο. Εναλλακτικά, διεθνείς ενώσεις, όπως eu.ESCO είναι επίσης σημαντικό να συζητήσετε τις ιδέες και τη δικτύωση.

 

Eρώτηση: Ποια μέσα επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε την αξία και την ποιότητα του ΣΕΑ με τους πελάτες;

Απάντηση: Είναι πάντα σημαντικό να αναφερθείτε σε έργα βέλτιστης πρακτικής. Εάν δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο στη χώρα σας, να προσπαθήσετε να βρείτε παρόμοια έργα (π.χ. σε όπερες, νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια κατοικιών, κλπ.) από χώρες με πιο ώριμη αγορά ΣΕΑ.