Χρηματοδοτικά θέματα

Ερώτηση: Μια ΕΕΥ που ειδικεύεται στον κλιματισμό παραδέχθηκε ότι δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική αν ήταν να συνδυάσει μέτρα για τον κλιματισμό και μέτρα για το κτιριακό κέλυφος (π.χ. μόνωση στέγης, αντικατάσταση παραθύρων, κλπ.), αν και αυτά τα μέτρα για το κέλυφος του κτιρίου φαίνονται αρκετά απλά. Είναι αυτό μια κοινή θεώρηση, και είναι δικαιολογημένη.

Απάντηση : Υπάρχει χώρος και για τους δύο τύπους έργων στην αγορά, αλλά αν η επιχείρηση ΕΕΥ είναι να επεκταθεί και να αποτελέσει ένα σοβαρό στοιχείο στις εθνικές στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο τα θέματα του κλιματισμού όσο και του κτιριακού κελύφους. Ωστόσο, έχοντας πει ότι, τα έργα, συμπεριλαμβανομένων και το κέλυφος του κτιρίου πρέπει κανονικά να υπολογίζεται και να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό από οικονομική άποψη τρόπο. Ενώ τα μέτρα κλιματισμού συχνά εξετάζονται με περισσότερους από έναν τρόπους αποπληρωμής, τα μέτρα για το κέλυφος του κτιρίου πρέπει κανονικά να εξεταστούν με περισσότερους από έναν τρόπους απόσβεσης, και αυτό πρέπει να συμφωνηθεί με τον πελάτη.

 

Ερώτηση: Μπορεί ένας διαμεσολαβητής ΣΕΑ να αμείβεται από την κυβέρνηση, αλλά μόλις υπογραφεί η σύμβαση (περίπου 1 χρόνο αργότερα) η επένδυση αυτή να πληρώνεται από την ΕΕΥ και την κυβέρνηση;

Απάντηση : Τεχνικά, αυτό είναι σαφώς δυνατό. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα του διαμεσολαβητή του έργου περιλαμβάνονται ως υποχρεωτικό κόστος στην έναρξη του έργου κατά το διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι πρέπει τότε να περιλάβουν και να λάβουν υπόψη τους στον υπολογισμό τους αυτό το κόστος.

 

Ερώτηση : Υπάρχει συνήθως μια ρήτρα στη σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της ΕΕΥ, που ορίζει ότι η ΕΕΥ έχει να πληρώσει το κόστος του διαμεσολαβητή ΣΕΑ;

Απάντηση : Αυτό είναι μόνο μια απλή φράση που να αναφέρει ότι η ΕΕΥ πρέπει να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό μέχρι μια ορισμένη χρονική στιγμή μετά την υπογραφή της σύμβασης. Είναι γενικά προτιμότερο για την ΕΕΥ να πληρώσει αυτό το ποσό στον πελάτη, ο οποίος στη συνέχεια το μεταβιβάζει στον διαμεσολαβητή, διότι διαφορετικά ο διαμεσολαβητή πρέπει να γίνει ένας συμβαλλόμενος της σύμβασης της ΕΕΥ.

 

Ερώτηση : Όταν μία ΣΕΑ γίνεται με Δημόσιο Κτίριο ποιος δανείζεται τα χρήματα από την τράπεζα; Είναι η ΕΕΥ ή το Δημόσιο Κτίριο; Σε περίπτωση που είναι το Δημόσιο Κτίριο, πώς διασφαλίζεται το δάνειο ?

Απάντηση : Χρησιμοποιώντας ως τυπικό παράδειγμα την Τσεχική Δημοκρατία, όταν ο πελάτης είναι από το Δημόσιο Τομέα, συνήθως ο δανειολήπτης είναι η ΕΕΥ (ο πάροχος ΣΕΑ). Σε αυτή την περίπτωση, για να διασφαλιστεί το δάνειο, η τράπεζα χρειάζεται απόδειξη της υπογραφής της σύμβασης ΣΕΑ και μόνο. Δεν απαιτείται άλλη εγγύηση για την οφειλή. Ωστόσο, η χρηματοδότηση του έργου ΣΕΑ δεν είναι υποχρεωτικό μέρος του έργου. Ως εκ τούτου, ο πελάτης θα είναι και δανειολήπτης.

 

Ερώτηση : Υπάρχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις για τις συμβάσεις ΣΕΑ; Αν ναι, ποιος τις προσφέρει;

Απάντηση : Χρησιμοποιώντας ως ενδεικτικό παράδειγμα την Τσεχική Δημοκρατία, κατά τη διαδικασία σύναψης η ΕΕΥ διαπραγματεύεται με τις τράπεζες τους όρους της σύμβασης και παίρνει την καλύτερη προσφορά. Όταν μία ΕΕΥ κερδίζει τη διαδικασία ανάθεσης, το περιεχόμενο της σύμβασης από τον διαγωνισμό είναι στη φάση της ολοκλήρωσης. Και οι τράπεζες που βρίσκονται ήδη στη φάση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις προσφορές που μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις (υπόσχεση) ότι η υπογραφή της υποψήφιας σύμβασης θα είναι αποδεκτή και επαρκής για το δάνειο. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση (υπόσχεση) της τράπεζας επιβεβαιώνεται στην ΕΕΥ και στον πελάτη. Μετά από αυτό, χρηματοδοτείται η εγκατάσταση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

 

Ερώτηση : Πότε πληρώνονται τα κόστη μιας ΣΕΑ ;

Απάντηση : Θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΕΕΥ και του πελάτη