Νέα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) το 2015 προστίθενται στις βάσεις δεδομένων του Transparense.

03. 09. 2015


Νέα στοιχεία προστέθηκαν στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων των ΣΕΑ της αγοράς τα όποια μπορούν να βρεθούν στο μενού του website του έργου:


Τα δεδομένα αντλούνται από μια νέα έρευνα του Transparense το 2015, προς εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές χώρες καθώς και υποστηρικτικές εταιρείες της αγοράς ΣΕΑ . Συνολικά , περισσότεροι από 112 πάροχοι ΣΕΑ και διαμεσολαβητές από 20 χώρες σε όλη την Ευρώπη συμπλήρωσαν την έρευνα. Η έρευνα είχε γίνει διαθέσιμη στο διαδίκτυο, προκειμένου να καταστεί η διαδικασία διάδοσης όσο το δυνατόν ευκολότερη.Η νέα έρευνα αποτελεί μια συνέχεια αυτής που διεξήχθη το 2013 με στόχο την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την αγορά ΣΕΑ στην ΕΕ .

Η έρευνα καλύπτει εκ νέου τέσσερις βασικούς τομείς: τις υπάρχουσες ΕΕΥ και εθνική αγορά ΣΕΑ, μοντέλα ΣΕΑ, χρηματοδοτικά μοντέλα και πολιτικές πρωτοβουλίες.

Χάρη στο ειδικό σχεδιασμό της έρευνας , οι συγκρίσεις μεταξύ των ετών 2013 και 2015 μπορεί να γίνουν εύκολα . Μια περίληψη σχετικά με τα νέα δεδομένα και την ανάπτυξη από την τελευταία έρευνα ετοιμάζεται και θα δημοσιευθεί σύντομα.