Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υπηρεσιών Ευφυούς Εξοικονόμησης Ενέργειας (EFIEES ) και ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (eu.esco ) γίνονται επίσημοι συν-διαχειριστές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για Συμβάσεις Ενε

03. 09. 2015


Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Transparense1 που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ είναι μια εθελοντική δέσμευση η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές και αξίες που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και υλοποίηση των έργων ΣΕΑ στις ευρωπαϊκές χώρες .

Ο Κώδικας Δεοντολογίας EPC έχει ήδη συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό υπογραφών σε όλη την Ευρώπη  και έχει τεθεί σε εφαρμογή . Έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για να μυήσει τους πελάτες στην έννοια των ΣΕΑ και έχει θεωρηθεί ως ένα μοναδικό μέσο πώλησης.

"Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τις ΣΕΑ είναι να προωθήσει την εμπιστοσύνη στην αγορά ΣΕΑ στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των ΣΕΑ σε όλα τα κράτη μέλη », λέει ο Βαλερί Plainemaison , Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Υπηρεσιών Ευφυούς Εξοικονόμησης Ενέργειας (EFIEES )

«Είναι ένα θετικό σημάδι προς την αγορά και ένα ανθεκτικό θεμέλιο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων », λέει ο Volker Dragon, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού των Eταιρειών Eνεργειακών Yπηρεσιών (eu.esco )

Ως δοκιμασμένο μοντέλο ενεργειακών υπηρεσιών, μια ΣΕΑ προσφέρει την ευκαιρία μιας σημαντικής συμβολής στην επίτευξη των στόχων του άνθρακα και της ενέργειας στην ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους παρακάτω:EFIEES: Katarzyna Wardal | +32 2 230 65 50 | katarzyna.wardal@efiees.eueu.esco: Andrei Litiu | +32 2 706 82 02 | andrei.litiu@eubac.org