Συντονιστικη Επιτροπη EE

Τα μέλη της ευρωπαϊκής συντονιστικής επιτροπής ενημερώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου, σχολιάζουν τα κύρια παραδοτέα του έργου και συναντιούνται για να συζητήσουν τη στρατηγική του έργου.

Η ευρωπαϊκή συντονιστική επιτροπή του έργου Transparense αποτελείται από τους εκπροσώπους των παρακάτω ιδρυμάτων:

· eu.ΕΕΥ

· EFIEES

· FEDENE

· IEA DSM Task XVI c / o Energetic Solutions

· Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα έργα ΣΔΙΤ (EPEC) / ΕΤΕ

· Την ομάδα του έργου Transparense