Εθνικη Συντονιστικη Επιτροπη

Σε κάθε χώρα θα συσταθεί μια Εθνική Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) προκειμένου τα μέλη της να παρέχουν την εμπειρία τους, ιδέες, συμβουλές και πληροφορίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της διαφάνειας και της ανάπτυξης της αγοράς ΣΕΑ.