Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etick...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o...

Proces EPC

Otázka: Je obvyklé, že v balíku budov, ve kterých je realizován projekt EPC, je jen jeden typ budov, nebo lze doporučit do balíku zahrnout více typů budov (např. školy, kanceláře a nemocnice dohromady)? Pokud zkombinujeme více typů budov, snížíme (diverzifikujeme) riziko, ale na druhou stranu musí poskytovatel EPC zajistit více expertů. To je finančně náročné a může to naopak zvýšit rizika projektu. Co doporučujete?

Odpověď: Odpověď na tento dotaz závisí na důvodech, jež vás vedou ke sdružení budov do jednoho projektu. Pokud je důvodem to, že chcete dosáhnout minimálního objemu tak, aby se stal projekt EPC finančně realizovatelným, může být sdružení budov do jednoho balíku dobrou taktikou. Nemůžeme jej však doporučit v případě, že jediným důvodem je „řízení rizika" prostřednictvím diferenciace typů budov. V tom případě může být totiž například problém se zaručením úspor a je vhodnější zaměřit se na jeden typ budov, u kterého zajistíme řádné vyhodnocení potenciálu úspor a tedy řádnou realizaci projektu EPC.

 

Otázka: Lze předpokládat, že v relativně nových budovách s komplexním řešením vytápění, chlazení a vzduchotechniky bývá celkem vysoký potenciál úspor s krátkou dobou návratnosti, neboť lze výrazných úspor dosáhnout „prostým" vyladěním stávajících kontrolních systémů?

Odpověď: To je většinou pravda, protože je často rozdíl mezi návrhem a následnou realizací a spuštěním systému (a personálem, který má na starosti provoz a údržbu systému). U těchto projektů, které se soustředí na optimalizaci systému, je důležitá role „informačního koordinátora", který všem jasně vysvětlí, jaká zařízení jsou v provozu a jak by měla fungovat. U nových budov se jako ideální přístup jeví sestavit malou pracovní skupinu, v níž bude zástupce společnosti zodpovědný za instalaci kontrolních systémů a vedoucí provozu a údržby v budově.

 

Otázka: Je vhodné kombinovat v projektu EPC novější kancelářské budovy se staršími, u kterých je třeba zároveň vyměnit okna a zateplit střechu? Tato opatření mají však delší životnost. Je takový přístup správný?

Odpověď: Ano, je. Toto je jednou ze základních myšlenek projektů EPC, tedy že se projekt sestaví z vícero různých budov, v některých dochází k vyšší úspoře z menšího objemu investic, jiné naopak potřebují investičně náročnou modernizaci a bylo by obtížné je samostatně financovat.