Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etick...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o...

Jiné

Otázka: Jak nejlépe oslovit potenciální zákazníky v zemích s rozvíjejícím se trhem EPC?

Odpověď: Nejlepší cestou, jak kontaktovat potenciální zákazníky a další důležité zájmové skupiny, jsou semináře, školení, konference a osobní setkání. Je vždy dobré zmínit projekty, na kterých právě pracujete, i když jsou teprve v počátečním stádiu. Užitečné nápady a kontakty vám také poskytnou mezinárodní asociace, jako například eu.ESCO.

Otázka: Jaké komunikační nástroje je vhodné využít pro informování zákazníků o kvalitách a výhodách EPC?

Odpověď: Je vždy důležité odkazovat na dobré příklady z praxe. Pokud žádné takové v dané zemi nejsou k dispozici, snažte se nalézt podobné projekty v zemích s rozvinutým trhem EPC. Na příkladech se mnohem lépe a efektivněji vysvětlují úspěchy, dosažené úspory, časový harmonogram projektů, atd.