Novinky
24-11-2015
Projekt Transparense byl prezentován na konferenci European Utility Week ve Vídni 4. listopadu 2015.  Prezentace s názvem "European EPC Markets and the Code of Conduct as a first step towards...
15-10-2015
Stáhněte si čerstvě vydanou brožuru projektu Transparense:  Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets shrnující výsledky projektu. Dozvíte se jak lze využít etick...
15-10-2015
Shlédněte video Evropském etickém kodexu pro EPC (11.7.2014) - dozvíte se co je jeho obsahem a jak ho můžete využít pro úspěšnou přípravu a realizaci projektů EPC. Více informací o...

Etický kodex EPC

Otázka: Co je etický kodex EPC?

Odpověď: V rámci projektu Transparense byl vytvořen Etický kodex EPC, který definuje základní hodnoty, principy a pravidla chování, jež jsou považovány za zásadní pro úspěšnou realizaci projektů EPC. Etický kodex EPC představuje rámec pro jednání v sektoru energetických služeb (EPC) a je určen jak poskytovatelům EPC, tak zákazníkům a facilitátorům EPC. Etický kodex EPC poskytuje kromě definice EPC také informaci o tom, co od sebe jednotliví aktéři mohou a mají očekávat.


Otázka: Co je cílem Etického kodexu EPC?

Odpověď: Hlavním cílem Etického kodexu EPC je podpořit rozvoj důvěryhodného a transparentního trhu EPC v Evropě. Etický kodex EPC tedy přispívá ke zvýšení důvěry v projekty (a trh) EPC a zároveň podporuje dodržování principů a postupů, jež vedou k vysoké kvalitě realizovaných projektů.


Otázka: Kdo přijímá Etický kodex EPC?

Odpověď: Validita Etického kodexu EPC je zajištěna tím, že se k němu zaváží zejména poskytovatelé EPC. Nicméně Etický kodex EPC je určen i pro zákazníky EPC a facilitátory EPC.

 

Otázka: Jakou formu mají pravidla Etického kodexu EPC?

Odpověď: Etický kodex EPC sestává z devíti hlavních principů, jež poskytují návod (jak pro poskytovatele EPC, tak pro zákazníky a facilitátory) jak správně implementovat projekty EPC ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

 

Otázka: Proč by měl být Etický kodex EPC platný pro energetické služby aplikované metodou Energy Performance Contracting?

Odpověď: Metoda EPC má v různých zemích různé podoby a v některých případech není kladen důraz na poskytování smluvních záruk za dosahování úspor energie. Etický kodex EPC tak nastavuje obecná pravidla chování pro účastníky trhu energetických služeb poskytovaných metodou EPC, zejména pak pro samotné poskytovatele EPC.

 

Otázka: Co by měl Etický kodex EPC znamenat pro poskytovatele EPC?

Odpověď: Poskytovatelé EPC mají při svých aktivitách dva základní cíle: poskytovat energetické služby a zároveň při tom dosahovat zisku. Etický kodex EPC by měl definovat základní způsoby chování a jednání při těchto aktivitách, aby zejména cíl dosahování zisku nepřevládl nad kvalitou poskytovaných služeb a dosahovanými výsledky. Jde však jen o základní definování pravidel a bude záležet na jednotlivých účastnících trhu energetických služeb poskytovaných metodou EPC, jak tato pravidla budou využívat.


Otázka:  Má být Etický kodex EPC pro poskytovatele EPC pouze další povinností?

Odpověď: Poskytovatele EPC se zavazují k dodržování pravidel dobrovolně a v jejich vlastním zájmu.  Etický kodex obsahuje pouze základní principy,  jenž je nutné dodržovat pro úspěšnou realizaci projektů EPC. Tím, že se provozovatel k němu přihlásí, dává marketingový signál o tom, že jeho služby jsou kvalitní. Nicméně se podle uvedených pravidel také musí chovat, aby mu dlouhodobě napomáhali získat klienty. Pouze proklamativní přihlášení (bez dodržování principů) by mohlo naopak vést ke zhoršenému renomé.


Otázka: Týká se Etický kodex EPC také zákazníků a facilitátorů, kteří zákazníky zastupují?

Odpověď: Pro zákazníky a pro jejich zástupce (facilitátory) je Etický kodex EPC na jedné straně informací, co po poskytovatelích EPC požadovat při výběru poskytovatele energetických služeb, při instalaci energeticky úsporných opatření a zejména ve fázi monitorování a verifikaci úspor, ale na druhé straně je také výzvou k dodržování dobré úrovně chování vůči obchodním partnerům při využívání energetických služeb.


Otázka: Bude mít Etický kodex EPC vliv na úroveň dosahovaných úspor energie?

Odpověď: Etický kodex EPC může mít vliv na úroveň dosahovaných úspor. Prohlášení poskytovatelů EPC, že se Etickým kodexem EPC ztotožňují, ovšem ještě nemusí být zárukou toho, že vše bude fungovat bez chyb. Etický kodex EPC je vodítkem k tomu, že při dodržování určitých pravidel chování lze dosáhnout velmi dobrých výsledků.