Публикации

Препоръки за развитие на пазара на ДГР (на английски език)

02-08-2015
|
ЧИЕЦ
Описание на пазара на ДГР в България и препоръки за успешното му развитие

Публикации и съобщения за пресата

|
ЧИЕЦ

Накратко за проекта

30-09-2013
|
Превод: ЧИЕЦ
Кратка информация за проекта Transparense

Информационен бюлетин №1

14-12-2013
|
IVL (Швеция), Превод и адаптация: ЧИЕЦ (България)
Информационен бюлетин за проекта Transparense, декември 2013 г.

Пречки и фактори за успех за изпълнение на ДГР

19-12-2013
|
ЧИЕЦ
Обзор на пазара на ДГР в България с акцент върху пречките и факторите за успех пред изпълнението на Договори с гарантиран резултат (на английски език)

Листовка

30-05-2014
|
IVL, ЧИЕЦ

Информационен бюлетин №2

03-10-2014
|
IVL (Швеция), Превод и адаптация: ЧИЕЦ (България)
Информационен бюлетин за проекта Transparense, септември 2014 г.

Информационен бюлетин №3

30-03-2015
|
IVL (Швеция), Превод и адаптация: ЧИЕЦ (България)
Информационен бюлетин за проекта Transparense, март 2015 г.