Пилотни проекти

Прилагане на Професионалния кодекс за ДГР в пилотни проекти в България

15-07-2015
|
ЧИЕЦ
Документът представя оценка на прилагането на Професионалния кодекс за ДГР в пилотни проекти в България. Информацията е предоставена от ЕСКО, клиентите и консултантите по тези проекти.

Документиране на тръжна процедура: Бай Енерджи

02-10-2015
|
ЧИЕЦ
Документиране на тръжна процедура за изпълнение на ДГР за цялостно обновяване сградите на общежития на УНСС от Бай Енерджи

Документиране на тръжна процедура: ЕхЕ

02-10-2015
|
ЧИЕЦ
Документиране на тръжна процедура за изпълнение на ДГР за обновяване на общински сгради в градовете Варна и Русе и на улично осветление в гр. Банско от консорциум ЕхЕ.