Пазар на ДГР в България

От следващите документи можете да придобиете представа за състоянието на пазара на Договори с гарантиран резултат (ДГР) в България.

План за пазарно проникване

15-04-2014
|
ЧИЕЦ
Документът представлява първоначална версия на Плана за пазарно проникване, имащ за цел да помогне за развитието на пазара на ДГР в България. Документът е на английски език.

План за пазарно проникване (бг)

16-04-2014
|
ЧИЕЦ
План за пазарно проникване, имащ за цел да помогне за развитието на пазара на ДГР в България. (на български език)

Препоръки за развитие на пазара на ДГР (на английски език)

02-08-2015
|
ЧИЕЦ
Описание на пазара на ДГР в България и препоръки за успешното му развитие

Пречки и фактори за успех за изпълнение на ДГР

19-12-2013
|
ЧИЕЦ
Обзор на пазара на ДГР в България с акцент върху пречките и факторите за успех пред изпълнението на Договори с гарантиран резултат (на английски език)