Обучения

Във всяка от страните - участнички в проекта бяха организирани 3-4 обучения в перода 2013 - 2015 г. Материалите от проведените обучения са на разположение на националните страници в интернет-страницата на проекта.

За да разгледате и изтеглите готовите учебни модули по отношение на начинаещите пазари на ДГР, отворете връзките от менюто вляво.

Отчет от обучение, 29 април 2014 г.

20-10-2014
|
ЧИЕЦ

Отчет от обучение, 12 септември 2014 г.

20-10-2014
|
ЧИЕЦ

Отчет от обучение, 6 юли 2015 г.

06-07-2015
|
ЧИЕЦ

Отчет от обучение, 25 септември 2015 г.

02-10-2015
|
ЧИЕЦ