Вижте нашето видео за Професионалния кодекс за ДГР

07. 10. 2015


Видеото, посветено на Професионалния кодекс за ДГР вече е готово. Вижте го, за да научите каква е ползата от Кодекса за Вашия бизнес, как той работи и по какъв начин може да се присъедините към него.