Публикувана е брошура с резултатите от проекта Transparense

15. 10. 2015


Брошурата с резултатите от проекта Transparense вече е готова и публикувана на следния линк: Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets . От нея ще научите за Европейския кодекс за ДГР и последните новини за пазара на този вид услуги.

Брошурата се публикува само на английски език.