Национален управляващ комитет

Националните управляващи комитети включват представители на главните участници в пазара на ДГР - от страна на търсенето и предлагането на услуги, както и властите, които отговарят за политиките. Ролята на комитетите бе чрез консултации да се повиши качеството на резултатите от проекта, както и доверието на участниците в пазара в тези резултати.

В българския Национален комитет взеха участие следните експерти:

Милена Янузова - АУЕР

Георги Базаджиев - Овергаз

Димитър Дуков - ФЕЕВИ

Павел Манчев - ЕкоЕнергия / ЕнЕфект

Александър Неделчев - Далкия България